Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zaproszenie na spotkanie Poszukiwanie stabilności finansowania oraz ekonomizacja działań pomorskich organizacji pozarządowych

Zaproszenie na spotkanie Poszukiwanie stabilności finansowania oraz ekonomizacja działań pomorskich organizacji pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie Poszukiwanie stabilności finansowania oraz ekonomizacja działań pomorskich organizacji pozarządowych. Tematyka spotkania z udziałem przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

 – decyzja o niezależności finansowej ngo,
 – realizacja misji a dofinansowanie – pomaga, czy przeszkadza?,
 – NGO, a instytucje współpracujące (jakie? z kim? co daje współpraca?)

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku

w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Rejestracja na spotkanie odbywać się będzie na podstawie Formularza zgłoszeniowego. Wypełniony Formularz proszę przesłać do dnia 23 czerwca 2017 r. na adres  e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Do pobrania:

Zaproszenie

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Prezentacje ze spotkania:

Dla idei czy dla pieniędzy_Wartości  cele i sposoby finansowania organizacji pozarządowych – Karolina Krzemińska

Wsparcie organizacyjne, prawne i finansowe ekonomizacji NGO – Ewa Filipska