Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zapraszamy na szkolenie !

Zapraszamy na szkolenie !

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru wniosków z zakresu „Gospodarki wodno-ściekowej” w ramach PROW 2014-2020, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza na szkolenie z zakresu warunków i zasad udzielania pomocy oraz realizacji projektów w ramach w/w działania. Szkolenie odbędzie się w dniu 10 września 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – Sala Okrągła  w Gdańsku ul. Okopowa 21/27

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy, realizacji projektów oraz wytyczne wynikające ze stanowisk Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać w terminie do dnia 04 września 2019 r.

na adres: j.prass@pomorskie.eu lub m.marczuk@pomorskie.eu

 

 

W załączeniu:

Program szkolenia – pobierz

formularz zgłoszeniowy- pobierz

zaproszenie- pobierz

opis kryteriów pobierz