Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zakończyły się konsultacje społeczne Strategii 2030. Szczegółowy raport poznamy pod koniec lipca

Zakończyły się konsultacje społeczne Strategii 2030. Szczegółowy raport poznamy pod koniec lipca

Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 to najważniejszy dokument, który określi kierunki rozwoju naszego regionu w najbliższej dekadzie. Z końcem czerwca br. zakończyły się konsultacje społeczne nad jej projektem. Wszystkie uwagi zgłoszone przez mieszkańców Pomorza są teraz dokładnie analizowane, a następnie zostanie sporządzony szczegółowy raport.

 

W ciągu ostatnich miesięcy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło łącznie 1348 opinii i propozycji zmian do projektu Strategii 2030. Oprócz konsultacji społecznych odbyły się także debaty z ekspertami oraz spotkania zespołów roboczych.

– Wszystkie głosy w dyskusji świadczą o zaangażowaniu i zainteresowaniu mieszkańców Pomorza sprawami naszego regionu. Jest to tym bardziej cenne, że sytuacja związana w pandemią Covid-19 przekierowała naszą uwagę na inne tematy – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Jakie uwagi zostały zgłoszone?

Osoby prywatne, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz uczelni zgłaszali uwagi m.in. w zakresie wzmocnienia roli gospodarki morskiej, rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych, większego wykorzystania bogactw naturalnych regionu, jak również bezpieczeństwa cybernetycznego, problemu komunikacji pasażerskiej pomiędzy małymi miejscowościami, doprecyzowania zapisów w zakresie wychowania przedszkolnego czy też konieczności podniesienia przez władze centralne nakładów na ochronę zdrowia.

– Wszystkie spostrzeżenia są teraz dokładnie analizowane. Jestem przekonany, że dzięki nim dokument Strategii będzie lepiej odpowiadał na czekające nas wyzwania rozwojowe i pozwoli zaprojektować na kolejne lata działania, które przyniosą najlepsze efekty dla rozwoju Pomorza i jego mieszkańców – zaznacza marszałek Struk.

 

Co dalej ze Strategią?

Do końca lipca zostanie sporządzony szczegółowy raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz spotkań zespołów roboczych, natomiast na koniec 2020 r. planowane jest zatwierdzenie nowej Strategii przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

Kolejnymi etapami będą prace nad Regionalnymi Programami Strategicznymi, w których zostaną opisane zamierzenia dotyczące realizacji Strategii, a także Regionalnym Programem Operacyjnym, który umożliwi wykorzystanie środków unijnych do realizacji tych zamierzeń.

Informacje nt. postępu prac nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 zamieszczane są na stronie internetowej: www.strategia2030.pomorskie.eu