Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/58df6ecc-80f4-4b63-ac7d-ea2fd0695c41-scaled.jpg Zakończyliśmy wywiady z ekspertami

Zakończyliśmy wywiady z ekspertami

W okresie od kwietnia do czerwca br. zostały przeprowadzone pogłębione wywiady z niemal 70 kluczowymi ekspertami. Zostali oni wybrani z grona partnerów społecznych i gospodarczych, w tym naukowców, reprezentantów organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz praktyków z wszystkich kluczowych obszarów polityki rozwoju (z terenu województwa pomorskiego oraz z poziomu krajowego).

Wywiady dostarczyły eksperckiej wiedzy nt. barier, potencjałów rozwojowych oraz wyzwań stojących przed województwem pomorskim w perspektywie 2030 roku.

Podczas konsultacji z ekspertami zostały przedyskutowane zagadnienia w ramach obszarów: rozwój gospodarczy, ochrona zdrowia, rynek pracy, kapitał społeczny i system wsparcia NGO, polityka społeczna (w tym wsparcie seniorów i imigrantów), edukacja (w tym wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami), atrakcyjność kulturalna i turystyczna, zmiany klimatu, ochrona przyrody, gospodarka wodna oraz wodno-ściekowa, energetyka, transport, paliwa alternatywne.

Pozyskana wiedza pomoże nam lepiej zidentyfikować potrzeby rozwojowe województwa pomorskiego, adekwatnie sformułować cele i priorytety w nowej Strategii, a także wskazać rolę Samorządu Województwa Pomorskiego oraz sposoby zaangażowania partnerów.

Wywiady z ekspertami były jednym z pierwszych etapów prac nad Strategią 2030. W dalszej kolejności planowane są analizy wewnętrzne, oraz konsultacje (również społeczne), w tym spotkania, seminaria i warsztaty, zespoły robocze.