Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zadania realizowane przez departament

Zadania realizowane przez departament

Zadania realizowane przez departament

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:
 
  • wykonuje zadania delegowane przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą do samorządów województw, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20;
  • wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla działań przypisanych Samorządowi Województwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-20;  
  • wykonuje czynności związane z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej w/w programów;
  • wdraża programy i wykonuje czynności niezbędne do udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków budżetu województwa;
  • zapewnia informowanie społeczności województwa o możliwości współfinansowania projektów w ramach wdrażanych programów, działań i zadań;
  • współpracuje przy przygotowywaniu i opiniowaniu programów regionalnych i sektorowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w których uczestniczy Województwo;
  • współpracuje ze wszystkimi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
  • prowadzi regionalny sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.