Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zaczyna brakować rąk do pracy. Jak przygotować się do zmian w zatrudnianiu cudzoziemców?

Zaczyna brakować rąk do pracy. Jak przygotować się do zmian w zatrudnianiu cudzoziemców?

Spotkanie z pracodawcami Pomorza, PPNT Gdynia

Jak zadbać o stworzenie zagranicznym pracownikom godnych warunków pracy? Co zrobić, żeby chcieli na stałe pracować w pomorskich przedsiębiorstwach ? Ponad 300 pracodawców z naszego województwa zapoznało się z nowymi przepisami prawnymi.

 

Na pomorskim rynku pracy pojawia się coraz więcej obcokrajowców, którzy zdecydowali się podjąć pracę i zamieszkać w naszym regionie. Dominującą grupę stanowią obywatele Ukrainy, których lokalni pracodawcy chętnie zatrudniają w swoich firmach.

 

Jak szybciej zatrudnić cudzoziemca?

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Okres przejściowy na pracę na podstawie obecnych oświadczeń, również w sektorach objętych zezwoleniem na pracę sezonową, będzie obowiązywać do końca 2018 r. W Gdyni, Pucku, Tczewie i Kartuzach od 4 do 7 grudnia 2017 r.  podczas bezpłatnych spotkań informacyjnych – zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu samorządu pomorskiego wspólnie z powiatowymi urzędami pracy – pomorscy pracodawcy, poszukujący pracowników poza polskim rynkiem pracy, dowiadywali się o stosowaniu nowych przepisów.

 

Praca czeka na pracownika

Gospodarstwo rolne z Pępowa zatrudnia 10 pracowników z Ukrainy i Białorusi. – Bez nich przetwórnia by stanęła – zapewnia Krzysztof Stańczyk, który na spotkaniu w Kartuzach, 7 grudnia 2017 r. reprezentował przedsiębiorstwo z Pępowa. – Ci pracownicy są nam potrzebni zarówno do prac polowych, do uprawy warzyw, jak i do pracy w przetwórni przy kiszeniu kapusty i ogórków. Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego, który uczestniczył w spotkaniu w Kartuzach, podkreślił, że jeszcze kilka lat temu nikt nie wyobrażał sobie tak dynamicznych zmian na rynku pracy i tak pilnych potrzeb kadrowych w regionie.

Prawie połowa pomorskich pracodawców zgłasza potrzebę zatrudnienia pracowników. Coraz więcej przedsiębiorstw – szczególnie tych małych, które wśród pomorskich firm stanowią zdecydowaną większość – sygnalizuje kłopoty ze znalezieniem pracowników. – Trzeba pokazywać te zmiany systemowe i podpowiadać pracodawcom, jak zatrudnić pracownika z innego kraju, bo nie mówimy tu tylko o obywatelach Ukrainy – skomentował wicemarszałek Świlski.

 

 

Czego oczekują pracodawcy?

Spotkanie w Kartuzach było ostatnim z zaplanowanych w tym roku. Przedsiębiorcy wyrazili zainteresowanie kontynuacją podobnych przedsięwzięć w przyszłym roku. – Warto się spotykać w takim gronie i omawiać nurtujące nas problemy, wyjaśniać wątpliwości. Widzę potrzebę organizowania spotkań tematycznych co najmniej raz na pół roku. Po to, by szczegółowo skupić się na kwestiach związanych z legalnym zatrudnieniem, na sprawach dotyczących szkoleń zagranicznych pracowników, BHP czy tłumaczenia dokumentów – deklarował po spotkaniu Jarosław Kulasiewicz, reprezentujący przedsiębiorstwo z branży spożywczej Kadek sp. z o.o. z Żukowa, w którym pracują m.in. Łotysze, Ukraińcy i Gruzini.

 

Nowe przepisy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz zmiany w zakresie możliwości powierzenia pracy na podstawie oświadczeń składanych w powiatowych urzędach pracy. Nowe możliwości uzyskają też agencje pracy tymczasowej, które będą mogły złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego oraz wnioskować o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. O nowych przepisach podczas grudniowych spotkań informowali pracownicy urzędów pracy, o legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium naszego kraju – Państwowa Inspekcja Pracy oraz Straż Graniczna.

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.