Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Prawo i dokumenty

Prawo i dokumenty

Prawo i dokumenty

Zachęcamy do zapoznania się prawem i dokumentami zanim przystąpią Państwo do aplikowania po środki unijne dedykowane profilaktyce zdrowotnej w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ważne !!!  Dokumenty są aktualizowane dlatego proszę pamiętać, żeby korzystać zawsze z aktualnie obowiązujących przepisów.

Zachęcamy do zapoznania się z niżej wskazanymi dokumentami, jednocześnie informujemy, iż więcej informacji dotyczących konkursów w ramach projektów dotyczących obszaru zdrowia znajduje się w zakładce „XIII POFOS”.

Przydatne strony:

1. RPO WP 2014-2020 , strona 70-72 (Priorytet inwestycyjny 8vi)

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-2020

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO 2014-2020  , strona 84-88 ( Oś Priorytetowa Zatrudnienie, 5.4. Zdrowie na rynku pracy

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-rpo-wp-2014-2020-z-20-pazdziernika-2016-

3. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 , cały dokument w zależności od obszaru wsparcia

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/projekt-zmian-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-zdrowia-na-lata-2014-2020/

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.