Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kultura
Zabytki Żuław wypiękniały dzięki unijnej dotacji. Zakończyła się realizacja wspólnego projektu trzech gmin

Zabytki Żuław wypiękniały dzięki unijnej dotacji. Zakończyła się realizacja wspólnego projektu trzech gmin

Kościół Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich

Odnowione kościoły i cmentarze menonickie, wyremontowany dom podcieniowy oraz ponownie uruchomiony most zwodzony. To efekty projektu zakończonego właśnie w trzech gminach leżących na Żuławach. Dzięki unijnemu wsparciu stały się one częścią oferty turystycznej promującej nasz region.

 

Inwestycja została realizowana na terenie gmin: Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Staw. – Projekt obejmował wszystkie najciekawsze elementy krajobrazu, które można spotkać na Żuławach. Były to m.in. kościoły, dom podcieniowy oraz most zwodzony, wymagające gruntownej modernizacji – mówi Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie, która występowała jako lider całego przedsięwzięcia

Prowadzone od kwietnia 2016 r. prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowych obiektach miały na celu stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej promującej Żuławy. – Współpraca naszych samorządów łączy się także z innymi projektami. Chodzi o trasy rowerowe czy działania w obszarze żeglarstwa. Chcemy budować markę Żuław – dodaje wójt Goliński.

 

Co zostało zrealizowane w ramach tego projektu?

W gminie Cedry Wielkie renowacji poddano zabytkowy dom podcieniowy w Miłocinie, kościół Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich oraz kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku. W kościele św.św. Piotra i Pawła w Trutnowach zrekonstruowano drewnianą część wieży, a w kościele św. Jana Chrzciciela w Giemlicach wyremontowano pokrycie dachu oraz ogrodzenie wokół świątyni.

Na terenie gminy Nowy Dwór Gdański przeprowadzono prace konserwatorskie późnobarokowych ław z kościoła św. Elżbiety Węgierskiej – Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Lubieszewie, a także prace remontowe na cmentarzach menonickich w Orłowie, Żelichowie, Różewie oraz Marynowach. Ponadto, w ramach projektu reaktywowano most zwodzony na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim oraz zrewitalizowano okolicę zabytkowej śluzy w Marzęcinie.

Natomiast w Nowym Stawie inwestycja obejmowała przebudowę zabytkowych rynków: Pułaskiego i Kościuszki wraz z częściową modernizacją prowadzących do nich ulic. Na terenie gminy wykonano także remont pokrycia dachów na kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie oraz kościele św. Wojciecha w Świerkach.

 

 

Uroczystość z okazji zakończenia projektu została zorganizowana 25 czerwca 2020 r. w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie. W programie spotkania, oprócz multimedialnej prezentacji poszczególnych obiektów, odbyły się prelekcje naukowe dotyczące wartości kulturowej oraz znaczenia projektu dla zachowania dziedzictwa Żuław. Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa zdjęć.

 

Uroczystość na Żuławach

Marszałek Mieczysław Struk na uroczystości z okazji zakończenia projektu. Fot. Urząd Gminy Cedry Wielkie

 

Projekt „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita jego wartość wyniosła 15,1 mln zł, natomiast uzyskane dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 7,7 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.