Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/01/DSC_8937_1585x1050.jpg Biały Spichlerz w Słupsku

Zabytek zadbany 2021. Trwa kolejna edycja prestiżowego konkursu

Biały Spichlerz w Słupsku – zdobywca wyróżnienia w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych w 2020 r. Mat. prasowy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
22.01.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
22.01.2021

Prestiżowy tytuł Zabytek Zadbany przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji oraz właściwego utrzymania zabytkowych obiektów. Zgłoszenia w ogólnopolskim konkursie można nadsyłać do niedzieli, 31 stycznia 2021 r.

Zabytek Zadbany jest corocznym konkursem organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a procedurę konkursową w jego imieniu realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami, w tym wzorowego prowadzenia prac badawczych, konserwatorskich i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego ich utrzymania.

Jakie są kategorie konkursowe?

Obiekty do konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:

 1. utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
 2. rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
 3. adaptacja obiektów zabytkowych,
 4. architektura i budownictwo drewniane,
 5. zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne),
 6. kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach będą oceniane prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Natomiast w kategorii specjalnej ocenie będą podlegać długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Zgłoszenia obiektów mogą dokonać także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
z dopiskiem „Zabytek Zadbany”

W tegorocznej edycji konkursu nastąpiła zmiana regulaminu dotycząca dat ogłoszenia wyników. Lista nominowanych zostanie przedstawiona do 31 maja 2021 r., natomiast laureatów i wyróżnionych poznamy do 30 listopada.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa, dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

*  *  *

Pomorscy laureaci i wyróżnieni w ostatnich edycjach konkursu Zabytek Zadbany

 

Edycja 2020

 • Laureat w kategorii Zabytki techniki:
  Wieża ciśnień w Malborku
 • Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Biały Spichlerz w Słupsku

Edycja 2019

 • Laureat w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Dworzec kolejowy w Kościerzynie
 • Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Prochownia Stara Apteka, obecnie scena Teatru Wybrzeże w Gdańsku

Edycja 2017

 • Laureat w kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu:
  Kościół NMP w zespole zamkowym w Malborku

Edycja 2016

 • Laureat w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni

Edycja 2015

 • Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Kościół św. Jana – Centrum św. Jana Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

Edycja 2014

 • Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Kościół poewangelicki w Nowym Stawie

Edycja 2013

 • Wyróżnienie w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu:
  Zespół Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim
 • Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Budynek dawnej łaźni, obecnie Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 w Gdańsku
 • Wyróżnienie w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane:
  Dom podmiejski z kuźnią w Gdańsku

Edycja 2012

 • Laureat w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu:
  Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”
 • Laureat W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Spichlerz Błękitny Baranek w Gdańsku
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.