Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/01/Pomorska-Nagroda-Artystyczna.jpg Za wybitne osiągnięcia w pomorskiej kulturze. Można już zgłaszać kandydatów do nagrody artystycznej

Za wybitne osiągnięcia w pomorskiej kulturze. Można już zgłaszać kandydatów do nagrody artystycznej

Statuetki Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Fot. ze zbiorów UMWP
11.01.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
11.01.2023

Pomorską Nagrodą Artystyczną wyróżnia się najbardziej znaczące działania w dziedzinie kultury i sztuki, jak i sprawowany mecenat. Za całokształt wybitnych osiągnięć lub dokonań może też zostać przyznana Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 14 lutego 2023 r.

Kapituła nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych, które odbyły się w 2022 r.

Za co przyznawane są nagrody?

Laureatami Pomorskiej Nagrody Artystyczna mogą zostać przedstawiciele środowiska artystycznego naszego regionu, którzy byli autorami wybitnego dokonania w dziedzinie kultury i sztuki lub przyczynili się do powstania wyjątkowego wydarzenia kulturalnego.

Nagrodą honorowane są wybitne „Kreacje Artystyczne”, a także wybitne dokonania młodego, rokującego wielkie nadzieje na przyszłość twórcy (niekoniecznie debiutanta) w ramach kategorii „Pomorska Nadzieja Artystyczna”. Natomiast za znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury nagroda przyznawana jest w kategorii „Mecenat Kultury”.

– Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście marszałek województwa pomorskiego – dodaje Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kto i jak może zgłaszać kandydatów?

Prawo do zgłaszania kandydatów do nagrody mają wszyscy dotychczasowi jej laureaci, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i artystyczne, media, organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Zgłoszenia muszą mieć formę pisemną i być uzasadnione. Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane są do 14 lutego 2023 r. w wybranej formie:

  • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk (koperta z dopiskiem: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej),
  • drogą elektroniczną (podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji edytowalnej) na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl,
  • w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu: 8.00-16.00.

Szczegółowe informacje można też uzyskać pod nr tel. 58 326 10 13 (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku) lub 58 326 82 86 (Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

.

Do pobrania:

Regulamin Pomorskiej Nagrody Artystycznej (doc., 41 KB)

Wniosek – zgłoszenia do Pomorskiej Nagrody Artystycznej (doc., 17.2 KB)

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.