Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/06/Laureaci-Pomorskiej-Nagrody-Muzealnej-za-rok-2022.jpg Za najciekawsze wystawy, publikacje i projekty. Kto w tym roku zdobył Pomorskie Nagrody Muzealne?

Za najciekawsze wystawy, publikacje i projekty. Kto w tym roku zdobył Pomorskie Nagrody Muzealne?

Laureaci Pomorskiej Nagrody Muzealnej za rok 2022. Fot. ze zbiorów MZM
05.06.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
05.06.2023

Pomorskie Nagrody Muzealne wręczono podczas gali finałowej zorganizowanej 3 czerwca 2023 r. w Muzeum Zamkowym w Malborku. Tym samym już po raz dziewiąty wyróżniono najciekawsze projekty i inicjatywy w pomorskim muzealnictwie.

Pomorskie Nagrody Muzealne są przyznawane od 2015 r. z inicjatywy Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich przy wsparciu samorządu województwa pomorskiego. Ich uroczyste wręczanie co roku odbywa się w okolicy Międzynarodowego Dnia Muzeów, który przypada na 18 maja.

– Od swego początku Pomorska Nagroda Muzealna jest wyznacznikiem wysokiego poziomu pracy merytorycznej, innowacji wdrażanych w dziedzinie muzealnictwa oraz promocji lokalnych wydarzeń. Nagroda cieszy się uznaniem i stale zyskuje na popularności wśród muzealników oraz miłośników lokalnej historii i kultury – mówi Anna Sujecka, prezeska Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

W tym roku zgłoszono 31 projektów

Celem konkursu jest wyłonienie, ale również promowanie najciekawszych i najważniejszych inicjatyw muzealnych realizowanych na terenie województwa pomorskiego: wystaw, programów edukacyjnych, projektów badawczych oraz wydawnictw. Do konkursu zgłaszane są wydarzenia, które realizowane były w roku poprzedzającym wręczenie nagród.

– Rokrocznie jest to kilkadziesiąt nietuzinkowych projektów i inicjatyw, których wspólnym mianownikiem jest popularyzowanie kultury, historii i sztuki naszego regionu, ale wykraczając również poza jego granice – dodaje Anna Sujecka.

W tym roku do konkursu zgłoszono 31 projektów z 16 muzeów reprezentujących niemal całe Pomorze. Najliczniej dopisała grupa muzeów trójmiejskich, niemniej jednak region jest również mocno reprezentowany. Do konkursu aplikację złoży muzea, m.in. ze Słupska, Swołowa, Kluk, Lęborka, Pucka, Wdzydz, Chojnic, Sztutowa i Malborka.

– Pozytywnie odbieram różnorodność zgłoszonych do konkursu projektów. Ta różnorodność podejmowanych inicjatyw pokazuje jak prężne jest muzealnictwo pomorskie. Doceniają to również mieszkańcy, bowiem po blisko dwóch latach pandemicznych utrudnień i przeszkód, pomorskie muzea odzyskują „starych” i zyskują „nowych” odwiedzających. To przede wszystkim wielka zasługa muzealników – zaznacza marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Kto zdobył nagrodę, a kto wyróżnienie?

Zwycięzców konkursu wyłoniła kapituła, w której zasiadali reprezentanci stowarzyszeń: historyków sztuki, muzealników polskich, muzeów na wolnym powietrzu, inwentaryzatorów muzealnych, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, w tym instytutów: historii, historii sztuki, archeologii i etnologii, a także przedstawiciele mediów pomorskich oraz Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Decyzją kapituły laureatami Pomorskiej Nagrody Muzealnej za rok 2022 zostali:

  • Dobromiła Rzyska-Laube (Muzeum Narodowe w Gdańsku) za publikację „Zbiory artystyczne polskich ziemian na pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze”,
  • Elżbieta Wróblewska i Patryk Klein (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku) za wystawę czasową „Do DNA”,
  • Wojciech Zmorzyński (Muzeum Narodowe w Gdańsku) za wystawę i katalog „Fangor: Poza obraz”.

Dodatkowo przyznano trzy wyróżnienia, które otrzymali:

  • Agnieszka Kłys i Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie) za projekt „Upamiętnienie ofiar i trasy Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof w 1945 roku” i efekty jego realizacji jako przykład dobrej praktyki współdziałania muzeum pamięci z partnerami lokalnymi,
  • Katarzyna Kulikowska (Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach) za przeniesienie i odtworzenie na terenie muzeum kiosku „Ruch-u” z Dziemian wraz z wyposażeniem z lat 80.,
  • Dawid Gonciarz (Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) za rewitalizację zabytkowych budynków dawnego budownictwa wiejskiego w Swołowie na cele utworzenia nowych wystaw stałych.

Od samego początku patronem honorowym oraz fundatorem nagród finansowych jest marszałek województwa pomorskiego. W tym roku wartość każdej głównej nagrody została podwyższona i wyniosła 10 tys. zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.