Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/11/Krolowa-Jadwiga.jpg Z Pomorza na Oksford. Zdobądź stypendium królowej Jadwigi

Z Pomorza na Oksford. Zdobądź stypendium królowej Jadwigi

Fot. źródło: strona Instytutu Polskiego w Londynie
07.11.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
07.11.2023

Masz doktorat z filologii polskiej? Zajmujesz się badaniami w muzeum lub bibliotece? Złóż wniosek o stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Masz na to czas do 1 grudnia 2023 r.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dofinansowanie do badań.

Wymagania dla kandydatów

Biblioteki Bodleian Uniwersytetu Oksfordzkiego rozpoczęły nabór na stypendium królowej Jadwigi. O wsparcie finansowe mogą się ubiegać osoby, które uzyskały co najmniej tytuł doktora filologii polskiej. O stypendium mogą też wystąpić osoby w trakcie studiów doktoranckich, które pracę doktorską złożą przed upływem terminu składania wniosków. Mile widziane są zgłoszenia od osób prowadzących badania, które pracują w bibliotekach, muzeach, archiwach lub innych instytucjach przechowujących zbiory. Aplikacje mogą być składane od stowarzyszonych i niezależnych naukowców prowadzących badania akademickie na dowolnym poziomie podoktorskim. Stypendia mogą być przyznawane na  jeden semestr na Uniwersytecie Oksfordzkim lub na krótszy pobyt, trwający co najmniej jeden miesiąc. Warto dodać, że rok stypendialny trwa od 1 sierpnia do 31 lipca i wizyty stypendialne o dowolnej długości muszą odbywać się w tym okresie. Wnioski należy złożyć do 1 grudnia 2023 r.

Tematy prac

Tematyka prac badawczych powinna być związana z dowolnym aspektem polskiej kultury i historii. Preferowane są prace korzystające z zasobów Bibliotek Bodleian, w tym Biblioteki Tayloriana, które nie są łatwo dostępne nigdzie indziej. W skład zbiorów bibliotek związanych z historią i kulturą Polski wchodzą m.in.: średniowieczne rękopisy, dokumenty nowożytne, mapy i listy, archiwa nowożytne oraz specjalny zbiór ksiąg drukowanych „Libri Polonici”, głównie z XVI wieku.

To szansa dla Was!

Naukowcy z województwa pomorskiego mogą złożyć wniosek o stypendium królowej Jadwigi w zakresie polonistyki. Chodzi m.in. o przeprowadzenie badań nad spuścizną Jana Heweliusza, wybitnego astronoma urodzonego i zmarłego w Gdańsku, powiązanego z Londynem poprzez członkostwo w The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge (pol. Królewskie Towarzystwo w Londynie dla Rozszerzania Wiedzy o Przyrodzie). Co ważne, Biblioteka Bodleian w Oksfordzie gromadzi wiele dzieł Heweliusza. Znajduje się w niej  m.in. „Selenographie”, księga która drobiazgowo opisywała powierzchnię Księżyca (wydana w 1674 r.), a także portret Jana Heweliusza autorstwa Andrzeja Stecha podarowany Oksfordowi w 1679 r. Dzieło zostało przysłane przez astronoma w 1679 r. jako dar dla Królewskiego Towarzystwa w Londynie. Drugi portret Heweliusza znajduje się w Bibliotece PAN w Gdańsku. Warto dodać, że 28 stycznia 2024 r. przypadnie 413. rocznica urodzin Heweliusza. Z tej okazji miasto Gdańsk, Hevelianum oraz województwo pomorskie planują wiele wydarzeń i projektów związanych z tym jubileuszem.

O stypendiach

Wsparcie przyznawane jest w celu promocji badań opartych na zbiorach archiwalnych, drukowanych i na rękopisach z bibliotek Uniwersytetu Oksfordzkiego. Co roku otrzymują je badacze spoza Uniwersytetu Oksfordzkiego, których projekty wymagają wykorzystania zbiorów bibliotek. Stypendium realizowane w ramach projektów badawczych królowej Jadwigi w dziedzinie nauk polonistycznych będzie promowane poprzez publikacje, rozmowy i seminaria wspierane przez Centrum na rzecz Demokracji i Budowania Pokoju oraz Instytut Kultury Polskiej w Londynie. Studia polonistyczne na Uniwersytecie Oksfordzkim odbywają się na Wydziale Języków Średniowiecznych i Nowożytnych oraz na Wydziale Historii Nowożytnej. Co roku przyznawanych jest ok. 25 stypendiów.

Więcej informacji na stronie Bibliotek Bodleian oraz Instytutu Polskiego w Londynie.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.