Komunikacja
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/10/Miszewo.png Z Miszewa na lotnisko nową trasą. Jak poprowadzona zostanie droga?

Z Miszewa na lotnisko nową trasą. Jak poprowadzona zostanie droga?

Fot. mat. UMWP
20.10.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
20.10.2022

Nowa droga połączy węzeł Miszewo na Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy. Pozwoli to m.in. na przeniesienie ruchu tranzytowego z Banina i ułatwi dojazd do wielu zakładów w rejonie lotniska. Odpowiedź na pytanie którędy poprowadzić nową drogę da Studium Korytarzowe.

Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana 20 października 2022 r. W wydarzeniu uczestniczył m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz lokalni samorządowcy i parlamentarzyści.

Z lotniska w kierunku Miszewa

Obszar metropolitalny wokół stolicy województwa intensywnie się rozwija. Rośnie liczba mieszkańców. Jednocześnie coraz więcej samochodów wyjeżdża na drogi i wzrasta natężenie ruchu. Na terenach wokół lotniska prężnie rozwijają się firmy transportowe, logistyczne i produkcyjne. A w Baninie czy Miszewie powstają kolejne osiedla. Nowe rozwiązania drogowe są niezbędne. Planowana arteria pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z zamieszkałych terenów Banina, ale również da możliwość utworzenia nowych terenów inwestycyjnych.

Dojazd do Obwodnicy Metropolitalnej

Na początku października 2022 r. zostało wydane pozwolenie na budowę pierwszego odcinak Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Chodzi o odcinek Żukowo – Chwaszczyno. Sama obwodnica nie będzie jednak spełniać swojej roli bez dróg dojazdowych do arterii. Jednym z dojazdów ma być połączenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku z projektowanym węzłem „Miszewo”.

 

Fot. Michał Piotrowski/UMWP

Fot. Michał Piotrowski/UMWP

Dokument da odpowiedź

Budowa drogi wymaga setek dokumentów. Trzeba m.in. sprawdzić możliwe warianty przebiegu drogi. I taka właśnie analiza jest celem Studium Korytarzowego. Jego wyniki będą podstawą dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami Koncepcji Programowej. Opracowanie będzie obejmować teren Gdańska oraz gminę Żukowo. Dokumentacja będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2022.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.