Bez kategorii
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/31318380-ac47-4440-9de8-5f03ed868f7c.png XXIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

XXXIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

XXIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. archiwum UMWP
28.06.2021
D K
D
K
28.06.2021

XXXIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek, 28 czerwca 2021 r. o godz. 11.00. W jej trakcie zostanie przedstawiony raport o stanie województwa pomorskiego w 2020 r. Będzie też rozpatrywane sprawozdanie finansowe województwa pomorskiego za 2020.

Sesja odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego w UMWP, ale będzie dostępna on-line na kanale Pomorskie.eu w serwisie YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia rezolucji z okazji 80. rocznicy aktu scalenia grup konspiracji antyhitlerowskiej na Pomorzu i przekształcenia Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf  Kaszubski na Tajną Organizację Wojskową Gryf Pomorski,
  • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie pomorskim,
  • powierzenia gminie miejskiej Kościerzyna budowy oraz utrzymania dróg rowerowych,
  • powierzenia województwu kujawsko-pomorskiemu części zadania województwa pomorskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego,
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

Zostanie też przedstawiona ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2020.

Program sesji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.