Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/11/IMG_2742-scaled.jpg XLVIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

XLVIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

XLVII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Jacek Sowa
28.11.2022
D K
D
K
28.11.2022

XLVIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek, 28 listopada 2022 r. o godz. 11.00. Będzie m.in. pierwsze czytanie projektu budżetu na 2023 r.

Sesja będzie transmitowana na kanale YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego,
 • nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
  im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku,
 • oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji
  przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy,
 • przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022,
 • zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu,
 • zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu,
 • Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.

Ponadto, zostaną przedstawione informacje na temat programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 – stan zaawansowania prac oraz o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach województwa pomorskiego za rok szkolny 2021/2022.

Cały program sesji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.