Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220425_110436-scaled.jpg XLVI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

XLVI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

XLII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Marcin Szumny
16.09.2022
D K
D
K
16.09.2022

XLVI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w piątek, 16 września 2022 r. o godz. 11.00. Zostanie m.in. przedstawiona uchwała dotycząca zamiaru i przyczyn połączenia Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz państwowej instytucji kultury – Muzeum Narodowego w Gdańsku (w organizacji).

Sesja będzie transmitowana na kanale YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego,
  • pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, drogi wojewódzkiej nr 225 na terenie miasta Pelplin,
  • udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Chojnice w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego (Odcinek I od km 0+114,00 do km 1+944,5 oraz Odcinek II od 2+652,26 do km 4+300,00),
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego,
  • udzielenia miastu i gminie Prabuty pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach.

Ponadto, będzie omówione wykonanie budżetu województwa pomorskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Cały program sesji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.