Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/06/sesja-Sejmiku-30052022-scaled-exif-remove.jpeg XLIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

XLIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

XLIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Marcin Szumny
27.06.2022
D K
D
K
27.06.2022

XLIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. o godz. 11.00. Zostanie m.in. przedstawiony Raport o stanie województwa pomorskiego w 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe województwa pomorskiego za 2021 rok.

Sesja będzie transmitowana na kanale YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego,
  • organizacji obozu integracyjnego dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, przybyłej do Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24 lutego 2022 r.,
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • likwidacji Szkoły Policealnej Społecznej im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni  oraz Szkoły Policealnej Społecznej nr 2 w Gdańsku.

Będzie też zaprezentowana ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2021.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.