Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

XIV Konkurs “Najlepsza Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2019”

XIV Konkurs “Najlepsza Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2019”

Po nagrodzeniu studentów Marszałek podkreślił rolę kształtowania przestrzeni publicznych i wręczył wyróżnienia oraz nagrody laureatom XIV edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2019, organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego. W tym roku po raz pierwszy w historii konkursu Nagroda Główna została przyznana ex aequo dla dwóch różnych przedsięwzięć.

Celem konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego jest promocja walorów przestrzeni publicznej województwa pomorskiego oraz uhonorowanie gmin, na terenie których tworzone są wysokiej jakości miejsca wspólne. Realizacja idei konkursu pozwala na wspieranie dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni województwa, a także kreowanie wizerunku województwa jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego w oparciu o walory przestrzeni publicznej regionu.

W tym roku do konkursu zostały zgłoszone przedsięwzięcia ukończone między 1 stycznia 2017 r. a 31 grudnia 2018 r.

„Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2019″ – została przyznana ex aequo dla Miasta Starogard Gdański i Gminy Władysławowo.

Miasto Starogard Gdański, na terenie którego zrealizowano przedsięwzięcie Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim. Nowa jakość al. Wojska Polskiego zostało nagrodzone za:

 • istotną, pozytywną zmianę jakościową w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta dokonaną poprzez nadanie nowego standardu ulicy łączącej integracyjny węzeł transportowy z centrum miasta i całościowe rozwiązanie jednej z ważniejszych osi kompozycyjnych Starogardu Gdańskiego,
 • stopniowanie i zróżnicowanie zastosowanych rozwiązań na kolejnych odcinkach Al. Wojska Polskiego, z uwzględnieniem zróżnicowanego charakteru zmodernizowanej przestrzeni, zarówno jako przekroju ulicy osiedlowej dla mieszkańców bezpośredniego otoczenia, jak i ulicy wykorzystywanej w przemieszczaniu się pomiędzy węzłem integracyjnym a innymi lokalizacjami w mieście,
 • zachowanie istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń w formie ciekawych kompozycji,
 • ukształtowanie przestrzeni sprzyjającej bezpiecznemu poruszaniu się różnych użytkowników, w szczególności pieszych i rowerzystów, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji,
 • nową jakość przestrzeni transportowego węzła integracyjnego.

Gmina Władysławowo, na terenie której zrealizowano przedsięwzięcie Przebudowa ulic Hryniewieckiego i Morskiej we Władysławowie została nagrodzona za:

 • wykreowanie wysokiej jakości przestrzeni w lokalizacji o priorytetowym znaczeniu dla funkcji turystycznej, która jednocześnie stanowi atrakcyjne miejsce codziennej rekreacji i integracji lokalnej społeczności,
 • znaczący wpływ na wizerunek miasta, 
 • przyjazną i spójną przestrzeń pieszą i pieszo-jezdną, z prostą, jednocześnie niebanalną małą architekturą i detalem, wykorzystującymi naturalne materiały i jasną kolorystykę, odpowiadające nadmorskiemu charakterowi lokalizacji,
 • ukształtowanie zróżnicowanych sekwencji przestrzeni publicznych, tj. stref relaksu, placów zabaw i usług towarzyszących turystyce, tworzących zindywidualizowaną ofertę dla różnych grup użytkowników,
 • wykorzystanie gatunków roślin charakterystycznych dla obszarów wydmowych,
 • rozwiązania zapewniające dostępność dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji,
 • wysoką jakość wykonania i rozwiązania sprzyjające trwałości.

Ponadto komisja konkursowa przyznała 2 wyróżnienia:

Wyróżnienie dla gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich otrzymała Gmina Sztum, na terenie której zrealizowano przedsięwzięcie Kompleks sportowo-rekreacyjny w Sztumie za:

 • realizację zespołu rekreacyjno-sportowego aktywizującego i integrującego zarówno społeczność lokalną, jak i całego powiatu, który mimo znacznej skali, został harmonijnie wpisany w powiślański krajobraz.

Wyróżnienie dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich otrzymała Gmina Kobylnica, na terenie której zrealizowano przedsięwzięcie Budowa przystani kajakowej przy moście Lubuń-Żelkówko wraz z zagospodarowaniem terenu na rzece Słupi za:

 • umiejętne połączenie funkcji miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców i miejsca odpoczynku dla turystów wędrujących szlakiem kajakowym oraz zastosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie małej architektury współgrających ze specyfiką i kontekstem miejsca, dyskretnie podkreślających jego walory krajobrazowe.