Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

XIII Konkurs „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2018”

XIII Konkurs „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2018”

Werdykt:

Nagroda Główna dla Miasta Gdańsk za projekt: „Rewaloryzacja Parku Oruńskiego

Przedsięwzięcie zostało nagrodzone za:

 • dobry przykład odnowy zabytkowego założenia parkowego,
 • znaczący wpływ na wizerunek dzielnicy i miasta,
 • zintegrowanie dolnego i górnego tarasu miasta,
 • wprowadzenie rozwiązań przyjaznych dla różnych grup użytkowników,
 • wykonany z szacunkiem dla założeń historycznego parku i wrażliwością na aspekty krajobrazowe, otwierające nowe możliwości rozwojowe dla dzielnicy Orunia.

Wyróżnienie I stopnia dla gmin miejskich oraz gmin miejsko-wiejskich dla Miasta Starogard Gdański za projekt „Park Nowe Oblicze”

Przedsięwzięcie zostało nagrodzone za:

 • wykorzystanie oddolnej inicjatywy,
 • wypełnienie luki w strukturze przestrzennej śródmieścia atrakcyjną przestrzenią rekreacyjną,
 • wielofunkcyjność i uniwersalność zastosowanych rozwiązań.

Wyróżnienie II stopnia dla gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich dla Miasta Rumia, za projekt: „Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Zagórskiej Strugi

Przedsięwzięcie zostało nagrodzone za:

 • wzmocnienie znaczenia centralnie położonych terenów rekreacyjnych jako przestrzeni publicznej istotnej z punktu widzenia całej społeczności miasta,
 • zastosowanie prostych rozwiązań projektowych w ciekawy sposób nawiązujących do tożsamości kulturowej obszaru i regionu.

Wyróżnienie I stopnia dla gmin wiejskich dla Gminy Pszczółki, za projekt „Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu”

Przedsięwzięcie zostało nagrodzone za:

 • ciekawy i oryginalny pomysł na połączenie funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych i ekosystemowych w ramach jednego obszaru,
 • wspieranie różnorodności biologicznej na obszarze poprzemysłowym/wykorzystanie obszaru poprzemysłowego na potrzeby rozwoju przestrzeni publicznej,

Wyróżnienie I stopnia w kategorii projekt nieinfrastrukturalny dla Miasta Pruszcz Gdański za projekt „Rewitalizacja Parku z Gruszą przez młodych architektów”

Przedsięwzięcie zostało nagrodzone za:

 • twórcze wykorzystanie inwencji młodego pokolenia
 • promocję społecznego zaangażowania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej