Działka, na której znajduje się dawna cukrownia w Pruszczu Gdańskim, stanowi powierzchnię około 19 hektarów. Docelowo ma na niej powstać nowe centrum miasta oraz osiedle mieszkaniowe. Inwestorem jest firma NDI Development, która zapowiada, że zabytkowe obiekty przejdą rewitalizację.

– Nabywając teren dawnej cukrowni, zdawaliśmy sobie sprawę, że jest ona wpisana do rejestru zabytków – mówi Jarosław Bator, prezes NDI Development. – Oczywistym dla nas było, że w sposób szczególny będziemy traktować istniejące, historyczne zabudowania. Wiedzieliśmy również, że realizację naszej inwestycji będą musiały poprzedzić prace archeologiczne.

Ślady dawnych mieszkańców

Badania zostały zlecone specjalistom z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i rozpoczęły się w 2022 r. W pierwszym etapie wykonano tzw. prace sondażowe, dzięki którym rozpoznano teren przyszłej inwestycji i wytypowano miejsca pod prowadzenie wykopalisk. Odkryto wtedy łącznie 64 obiekty archeologiczne, w tym 16 pochówków szkieletowych, 46 pochówków ciałopalnych, bruk kamienny oraz palenisko.

– Wydobyte zabytki potwierdziły chronologię stanowiska na I wiek p.n.e. – III wieku n.e., czyli młodszy okres przedrzymski wiązany z ludnością tzw. kultury oksywskiej oraz okres wpływów rzymskich, kiedy na Pomorzu dominowała ludność tzw. kultury wielbarskiej, tradycyjnie wiązana z przybyłymi z północy Gotami – wyjaśnia Ewa Adamska-Grzymała, kierowniczka zespołu badawczego z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

W połowie kwietnia 2024 r. ruszyły regularne badania archeologiczne. Do dziś zadokumentowano już łącznie 50 obiektów. Wśród znalezionych do tej pory najciekawszych zabytków można wymienić m.in. kolię z paciorków szklanych i bursztynowych, zapinki i bransolety z brązu, miecz i grot żelazny oraz gliniane pucharki pochodzące z okresu wpływów rzymskich. Ostateczne efekty wykopalisk będą znane najprawdopodobniej jeszcze jesienią bieżącego roku.

Fot. ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku