Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA – KONKURS „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”

WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA – KONKURS „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”

Dokument do pobrania:

Wykaz ofert do uzupełnienia – KONKURS „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”

Oferty można uzupełnić w terminie do dnia 11 kwietnia 2018 roku. 

Brakujące załączniki można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesyłając pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Urzędu.

Brakujące załączniki powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – uzupełnienie”.