Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wydarzenia obywatelskie i konferencje dotyczące Misji w przyszłym programie Horyzont Europa

Wydarzenia obywatelskie i konferencje dotyczące Misji w przyszłym programie Horyzont Europa

Misje w zakresie badań naukowych i innowacji – mają na celu lepsze powiązanie unijnych badań naukowych i innowacji z potrzebami społeczeństwa i obywateli, o dużej rozpoznawalności i silnym wpływie.

W programie Horyzont Europa zdefiniowano pięć obszarów Misji tj.: stan gleby oraz żywnosć, rak, neutralne dla klimatu i inteleigentne miasta, zdrowe oceny, morza, wody przybrzeżne i sródlądowe, przystosowanie do zmian klimatu w tym do transformacji społecznej.

Wszytskie informacje nt. konsultacji społecznych Misji w programie Horyzont Europa znajdują się TUTAJ