Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/07/s-760-505.jpg Agata Grenda, Fot. A. Szenrok

Wybrano nową dyrektorkę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Została nią Agata Grenda z Poznania

Agata Grenda, Fot. A. Szenrok
21.07.2021
D K
D
K
21.07.2021

Agata Grenda obejmie stanowisko dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 1 września 2021 r. Funkcję tę będzie pełnić przez trzy sezony artystyczne, czyli do 31 sierpnia 2024 r. Decyzję o wyborze poznanianki na szefową GTS podjęli organizatorzy instytucji, tzn. województwo pomorskie i Gdańsk w uzgodnieniu ze współtworzącą teatr Fundacją Theatrum Gedanense.

Po śmierci Pana prof. Jerzego Limona (3 marca 2021 r.), założyciela i dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, pełnienie obowiązków dyrektora powierzono czasowo dotychczasowemu zastępcy  Maciejowi Sowińskiemu.

Kim jest nowa szefowa GTS?

Agata Grenda jest absolwentką filologii polskiej ze specjalizacją dziennikarską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studiów podyplomowych na kierunku psychologia w marketingu i zarządzaniu na tej samej uczelni. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji samorządowej i państwowej oraz jako menadżerka kultury. Wykładała na studiach podyplomowych Menedżer Kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
W latach 2004-2006 kierowała Impresariatem w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Pracowała jako zastępczyni dyrektora (2006-2011) oraz kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a w latach 2015 -2017 objęła funkcję dyrektora, w randze konsula, tego instytutu. Była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (2011-2015). Podlegało jej 21 wielkopolskich instytucji kultury. Pełniła też funkcję wiceprzewodniczącej Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Następnie od 2017 do 2021 r. prowadziła firmę Grenda. Produkcja Kultury, oferującą usługi szkoleniowe, mentorskie i producenckie z zakresu kultury oraz komunikacji w biznesie i kulturze. W 2021 r. współpracowała przy prezentacji 31. Edycji Festiwalu Malta jako zastępczyni dyrektora festiwalu. Realizowała międzynarodowe i krajowe projekty kulturalne, współpracowała z festiwalami i instytucjami kultury w kraju i za granicą. Ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z programów i fundacji europejskich oraz krajowych.

Wkrótce będzie powołana

Dyrektor prof. Jerzy Limon w czasie trwania ostatniej kadencji planował zatrudnienie Agaty Grendy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. programowych. Rekomendował też organizatorom teatru rozważenie kandydatury Agaty Grendy jako przyszłej dyrektor teatru.
Obecnie, zgodnie z ustawowym wymogiem pozyskania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności instytucji, prezydent miasta Gdańska wystąpiła do dwóch organizacji – Związku Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów o zaopiniowanie kandydatury. Program kadencyjny Agaty Grendy – zgodnie z zapisami ww. ustawy – zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku niezwłocznie po powołaniu nowej dyrektor. Agata Grenda ma zostać powołana na szefową GTS 1 września.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.