Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/04/wybory.jpg Wybory samorządowe 2024. Co musimy o nich wiedzieć?

Wybory samorządowe 2024. Co musimy o nich wiedzieć?

FOT. CANVA.COM
05.04.2024
Anna  Skrzynecka
Anna
Skrzynecka
AUTOR
Anna  Skrzynecka
Anna
Skrzynecka
05.04.2024

W niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe. Większość wyborców otrzyma cztery karty do głosowania. Wyjątkiem są miasta na prawach powiatu, przykładowo mieszkańcy Gdańska otrzymają trzy takie karty.

W wyborach samorządowych wybierani są radni gmin, rad powiatów i województw oraz prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie.

Jakie karty otrzymamy?

W zależności od tego, gdzie będą oddawane głosy wyborca otrzyma trzy lub cztery karty do głosowania. Jeśli lokal wyborczy znajduje się w mieście na prawach powiatu do rąk wyborców trafią trzy takie karty i będzie można oddać głos na kandydatów do rady miasta, do sejmiku województwa oraz na prezydenta miasta. Tam, gdzie będą cztery karty, wybieramy kandydatów do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, a powyżej 20 tys. mieszkańców do rad powiatu, do sejmików wojewódzkich oraz na wójta, burmistrza.

Należy pamiętać, aby przed oddaniem głosu sprawdzić, czy karty posiadają odpowiednie pieczątki w wyznaczonych miejscach. Nasz głos będzie ważny, kiedy na każdej karcie postawimy znak „X” przy nazwisku naszego kandydata. Na każdej karcie można oddać tylko jeden głos.

Gdzie głosować?

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00. Wyjątki stanowią obwody odrębne, które zostały utworzone w domach społecznych, szpitalach, zakładach karnych oraz aresztach śledczych. W tych miejscach głosowanie może zakończyć się najwcześniej o godz. 18.00, jeżeli zostaną oddane głosy przez wszystkich wyborców ujętych w spisie wyborów w danym obwodzie.

Jeśli nie jest się pewnym co do swojego obwodu i lokalizacji lokalu wyborczego, można skorzystać z usług elektronicznych i sprawdzić np.: na stronie gov.pl w zakładce Meldunek i Wybory lub przez aplikację mObywatel.

Osoby mieszkające w gminie innej niż miejsce zameldowania mają możliwość zgłoszenia wniosku o dopisanie do listy wyborców na stronie gov.pl lub w urzędzie gminy, w której chcą głosować. To samo dotyczy osób nie posiadających adresu zameldowania. Należy jednak pamiętać, że wydanie decyzji może potrwać do 5 dni.

Do głosowania potrzebny jest dokument tożsamości, możliwe jest również skorzystanie z mDowodu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.