Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/01/Leszek-Bonna-wrecza-czek-burmistrzowi-Debrzna.jpg Wsparcie dla debrzeńskich przedszkolaków i ich nauczycieli. Ponad 985 tys. zł unijnej dotacji

Wsparcie dla debrzeńskich przedszkolaków i ich nauczycieli. Ponad 985 tys. zł unijnej dotacji

Wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna wręcza burmistrzowi Debrzna Wojciechowi Kallasowi symboliczny czek z informacją o kwocie przyznanej dotacji. Mat. prasowy UMWP
31.01.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
31.01.2022

Dzięki funduszom europejskim dzieci z niepełnosprawnościami zyskają lepszy dostęp do placówek przedszkolnych w mieście i gminie Debrzno. Doposażone zostaną place zabaw, maluchy będą mogły wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, a nauczyciele w dodatkowych szkoleniach trenerskich.

Umowa o dofinansowanie kolejnego projektu dotyczącego edukacji przedszkolnej została podpisana 31 stycznia 2022 r.

Debrzeńskie bystrzaki

W ramach projektu „Przedszkolaki – debrzeńskie bystrzaki” w przedszkolu miejskim w Debrznie oraz w trzech ośrodkach przedszkolnych w Debrznie, Myśligoszczy i Uniechowie poprawiona zostanie dostępność pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Poza tym zaplanowano tam zakup sprzętu do sal i na place zabaw albo budowę nowych placów zabaw. We wspomnianych placówkach, jak i w Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, dzieci będą mogły wziąć udział w zajęciach rozwijających ich kompetencje i umiejętności. Ze wsparcia skorzystają także ich nauczyciele, dla których zaplanowano szkolenia trenerskie. Łącznie pomocą objętych zostanie 166 dzieci oraz 24 nauczycieli.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. Całkowita jego wartość wynosi prawie 1,16 mln zł, z czego ponad 985 tys. zł to dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.