Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/09/372160757_1536882050389602_3817497169884962815_n.jpg Wschodnie Powiśle ma swój ZPT. Co to jest i jakie będą efekty jego realizacji?

Wschodnie Powiśle ma swój ZPT. Co to jest i jakie będą efekty jego realizacji?

Fot. Michał Piotrowski / UMWP
13.09.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
13.09.2023

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne to specjalny instrument służący wsparciu konkretnych obszarów województwa pomorskiego. Dzięki niemu strategiczne projekty będą mogły liczyć na preferencje w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych. Porozumienie w tej sprawie dla obszaru Wschodniego Powiśla, który obejmuje powiaty kwidzyński i sztumski, zostało podpisane 13 września 2023 r. w Dzierzgoniu.

W uroczystym podpisaniu porozumienia w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego SA wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Józef Sarnowski oraz Jolanta Szewczun, burmistrz Dzierzgonia, a zarazem liderka Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Wschodnie Powiśle.

Istotą ZPT jest partnerskie działanie

Zarząd Województwa Pomorskiego 7 grudnia 2022 r. otrzymał od Komisji Europejskiej zielone światło na wdrażanie trzeciego już programu regionalnego. To program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, którego budżet wynosi blisko 1,8 mld euro.

– Prace nad FEP trwały ponad dwa lata i był to czas dobrze wykorzystany. Intensywnie współpracowaliśmy z samorządowcami, partnerami społecznymi, gospodarczymi i akademickimi – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. – Zaplanowaliśmy również kontynuację instrumentu Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych.

Warto podkreślić, że ZPT są autorskim pomysłem wypracowanym na Pomorzu. Ich istotą jest partnerskie działanie, tzn. wspólne uzgadnianie, a następnie realizacja przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, które poprawią jakość życia mieszkańców naszego regionu. Projekty te powinny się wpisywać w cele strategii rozwoju województwa oraz strategii terytorialnej danego partnerstwa.

– Strategie terytorialne opracowane przez partnerstwa powinny być przede wszystkim nieustającym procesem kreowania wspólnych celów i priorytetów, a także wzmacniania sieci współpracy przy ich realizacji. Liczę na to, że ZPT okażą się ważnym narzędziem realizacji strategicznych zamierzeń – dodaje marszałek Mieczysław Struk.

Co dzięki ZPT zyska Wschodnie Powiśle?

W ramach ZPT dla Wschodniego Powiśla, obejmującego powiaty kwidzyński i sztumski, wynegocjowany został pakiet kluczowych dla tego obszaru przedsięwzięć. Projekty te dotyczyć będą m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, utworzenia miejskiego ogrodu deszczowego w Prabutach, wsparcia stacji uzdatniania wody w Gardei i Starym Dzierzgoniu. Chodzi także o rozbudowę biokompostowni w Dzierzgoniu, modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Targu czy modernizację Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. Łączna wartość tych przedsięwzięć to ponad 58 mln zł, a wartość ich potencjalnego dofinansowania ze środków FEP 2021-2027 to blisko 47 mln zł.

– Dla takich miejscowości jak Dzierzgoń są to bardzo ważne inwestycje oraz duże pieniądze – mówi Jolanta Szewczun, burmistrz Dzierzgonia. – W pierwszej kolejności pieniądze chcemy zainwestować w stacje uzdatniania wody i stworzenie systemu gromadzenia deszczówki. Ważna jest też termomodernizacja budynków, bo ceny energii idą w górę, więc takie działanie przyniosą nam oszczędności.

Fot. Michał Piotrowski / UMWP

Podpisanie porozumienia powoduje, iż wspomniane projekty otrzymają preferencje punktowe, które w istotny sposób zwiększą ich szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach konkursów FEP 2021-2027.

– Cieszymy się, że to porozumienie daje nam pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków i zrobimy wszystko, żeby przygotować je jak najlepiej – dodaje burmistrz Jolanta Szewczun.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.