Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Województwo Pomorskie wprowadza ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym dla firm

Województwo Pomorskie wprowadza ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym dla firm

 

Zakres ulg:

  • należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

Forma ulg:

  • odstąpienie od dochodzenia należności,
  • umorzenie w całości lub w części należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie za okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Warunki otrzymania ulg:

  1. złożenie wniosku wniosek do pobrania
  2. wypełnienie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 formularz do pobrania

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego : www.bip.pomorskie.eu   Uchwała Nr 281/XXI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 roku