Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/186dde61-2776-4044-844b-f25ad378e175-scaled.jpg Wizyta delegacji z Norwegii na Pomorzu

Wizyta delegacji z Norwegii na Pomorzu

Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje mające na celu przybliżenie systemu prawnego dotyczącego dziecka jako jednostki funkcjonującej w społeczeństwie. Pan Maciej Kisała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku zaprezentował działania dotyczące systemu opieki nad dzieckiem na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Pani Anna Czapska z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Gdańsku omówiła działania podejmowane przez specjalistów (pedagog, psycholog, lekarz pediatra) w związku z wydawaniem opinii na zlecenie Sądu Okręgowego. W trakcie spotkania podejmowano rozmowy dotyczące różnic prawnych i systemowych pomiędzy Polską, a Norwegią uwzględniając dziecko przebywające w domu rodzinnym oraz umieszczone w pieczy zastępczej.

Następnego dnia delegacja z Nordland udała się do Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” w Gdańsku przy ul. Gościnnej 14. Pan Piotr Wróblewski Dyrektor Domów dla Dzieci w Gdańsku zaprezentował funkcjonowanie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz każdą z podejmowanych inicjatyw społecznych. Goście zadawali pytania dotyczące pieczy zastępczej oraz sposobu podejmowanych działań. W ramach wizyty, zainteresowani działaniami przenieśli się do Kawiarni „Kuźnia”, która stanowi formułę przedsiębiorstwa społecznego. Na zakończenie przy kawie i herbacie w ww. kawiarni wizytacja dobiegła końca. Norweska delegacja nie kryła zadowolenia z przebiegu wizyty.

Spotkanie z delegacją z Norwegii zarówno dla nas jak i Norwegów stanowiło cenną wymianę doświadczeń oraz umożliwiło zapoznanie się z systemem pomocy społecznej, który diametralnie różni się od obowiązującego w Norwegii.