Edukacja i sport
Plaża nad Bałtykiem z łodzią rybacką

Wirtualna konferencja o przyszłości Bałtyku i współpracy w regionie [ZAPISY]

Fot. Rafał Baranowski / archiwum UMWP
28.09.2020
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
AUTOR
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
28.09.2020

O problemach, korzyściach, planach na przyszłość w trudnych dla Europy i świata czasach dyskutować będą uczestnicy 28. konferencji Baltic Sea States Sub-regional Co-operation, która po raz pierwszy w historii odbędzie się wirtualnie. Wyzwania i perspektywy dla regionu będą omawiane między 29 września a 1 października 2020. Do poniedziałku, 28 września trwają zapisy.

Uczestnictwo w dyskusjach i wykładach jest bezpłatne.

 

To, co najważniejsze w regionie

Motywem przewodnim 28. dorocznej konferencji BSSSC jest hasło „Silna i konstruktywna współpraca w Regionie Morza Bałtyckiego – teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek”. Program wydarzenia obejmuje kilkanaście paneli dyskusyjnych oraz warsztaty. Uczestnicy będą mogli wypowiedzieć się o sprawach, które mają ważne znaczenie dla regionu Morza Bałtyckiego: kultura i tożsamość, gospodarka cyrkularna, czyste środowisko morskie oraz zrównoważony transport. Podjęte zostaną też kwestie współpracy pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską w regionie.

Rejestracja dostępna jest do 28 września 2020 roku przez platformę Hopin. Tam również można zapoznać się ze szczegółowym programem konferencji.

Program konferencji BSSSC


Sieć Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), której obecnie przewodzi marszałek Mieczysław Struk, została ustanowiona przez samorządowców z regionu Morza Bałtyckiego w celu bliskiej współpracy, lobbingu i promowania zagadnień ważnych dla szczebla regionalnego oraz całego otoczenia Morza Bałtyckiego. Obszarami priorytetowymi są m.in. polityka spójności, kryzysy środowiskowe i klimatyczne, transport oraz dostępność, polityka morska, kultura i tożsamość bałtycka, zaangażowanie i upodmiotowienie młodzieży. W ramach pomorskiej prezydencji BSSSC (2020-2021) podjęto także dyskusję dotyczącą cyfryzacji, zagrożenia dla demokracji, globalizacji oraz starzenia się społeczeństw.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.