Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/09/zdrowie-17.jpg Więcej ośrodków psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, ale problemy prawne wciąż nierozwiązane

Więcej ośrodków psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, ale problemy prawne wciąż nierozwiązane

Fot. Karol Stańczak
08.09.2023
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
08.09.2023

W województwie pomorskim działają już 34 ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Mimo to od lat borykają się z tymi samymi problemami. Chodzi o takie kwestie jak m. in.: rozliczanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, brak wynagrodzeń za nadwykonania, niskie wyceny za niektóre formy terapii oraz niedostosowane przepisów prawnych do potrzeb pacjentów.

Przedstawiciele podmiotów leczniczych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz powiatów zaangażowanych w realizację reformy opieki psychiatrycznej o trapiących ich problemach dyskutowali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 6 września 2023 r.

34 ośrodków na Pomorzu

Od ubiegłego roku na Pomorzu powstało siedem nowych, środowiskowych ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Łącznie w województwie działają już 34 ośrodki tzw. I poziomu referencyjności udzielające pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym, w tym 6 w szpitalach nadzorowanych przez samorząd województwa pomorskiego.  Zgodnie z nowymi zasadami wprowadzono trzy poziomy referencyjne opieki nad pacjentami w kryzysie zdrowia psychicznego. Na I poziomie są ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej I psychoterapeutycznej, na drugim – centra zdrowia psychicznego, które udzielają pomocy w poradniach zdrowia psychicznego lub w oddziałach dziennych. Ostatni – trzeci poziom referencyjny – to ośrodki  wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej.

 – Z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że w tej chwili na Pomorzu, w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu, mamy co najmniej jeden ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – powiedziała członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. –  Jako samorząd województwa, posiadając w swym nadzorze szpitale psychiatryczne, bardzo dobrze znamy wyzwania, z jakimi boryka się psychiatria dzieci i młodzieży. Zależało mi na tym, aby stworzyć forum wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami z całego Pomorza, którzy na co dzień pracują w środowisku z pacjentami – dodała Kapała-Sokalska.

Znane i nierozwiązane problemy

Sytuacja podmiotów, które prowadzą środowiskowe zespoły opieki czy centra zdrowia psychicznego nie jest jednolita. W mniejszych miejscowościach problemem jest np. dostępność do niedrogich i dostosowanych do wymogów prawnych lokali. Pomimo różnic uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że od lat mają te same problemy. Chodzi o kwestie związane m.in. z kodowaniem świadczeń, rozliczaniem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, brakiem wynagrodzeń za nadwykonania, niskimi wycenami za niektóre formy terapii np. terapię rodzinną oraz przepisami niedostosowanymi do potrzeb pacjentów i specyfiki pracy psychologów czy psychoterapeutów. Najlepiej tę ostatnią kwestię przybliżył dyrektor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Krzysztof Kołcz

– Dziecko powinno otrzymać taką pomoc, jakiej w danym momencie potrzebuje i jaką w danym momencie jesteśmy w stanie wykonać. Nie widzę żadnego uzasadnienia, dlaczego kiedy dziecko przychodzi do osoby, która jest jednocześnie psychologiem i psychoterapeutą specjalista sam nie może zdecydować, czy zrobi badanie testowe, czy sesję terapeutyczną. NFZ wymaga, aby z odpowiednim wyprzedzeniem powiedzieć, przewidzieć, ile godzin dana osoba będzie psychoterapeutą, a ile będzie psychologiem – tłumaczył dyrektor Krzysztof Kołcz.

Plany na przyszłość

Wnioski, postulaty i rekomendacje zebrane podczas spotkania zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska zapowiedziała, że w ramach środków z UE na lata 2021-2027, które pozostają w gestii Zarządu Województwa Pomorskiego, możliwe będzie wsparcie ośrodków środowiskowej opieki, poradni zdrowia psychicznego oraz oddziałów dziennych. Trwają prace nad szczegółowym zakresem pomocy oraz zasadami wsparcia.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.