Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wartość współfinansowania szwajcarskiego

Wartość współfinansowania szwajcarskiego

Wartość współfinansowania szwajcarskiego

Szacowany całkowity koszt projektu wynosi wyrażoną w PLN równowartość kwoty 14 362 292 CHF.  Szacowane całkowite koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą wyrażoną w PLN równowartość kwoty 11 777 399 CHF, jednak nie więcej niż 45 557 626,66 PLN.

Wysokość dofinansowania w projekcie jest równa 77 % kosztów kwalifikowanych, tj. 9 041 460 CHF,  natomiast współfinansowanie w wysokości co najmniej 23 %  kosztów kwalifikowanych jest pokryte ze środków własnych Instytucji Realizującej projekt.”