Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Warsztaty terenowe „32 km3 wody Wisły! – jak ją zagospodarować”

Warsztaty terenowe „32 km3 wody Wisły! – jak ją zagospodarować”

Podczas warsztatów dyskutowano o budowie stopnia wodnego poniżej Włocławka oraz budowie multimodalnej platformy transportowej w rejonie Solca Kujawskiego, jako niezbędnego zaplecza logistycznego polskich portów morskich. Zaprezentowano również potrzebę ożywienia dróg wodnych w świetle dynamicznego wzrostu ładunków polskich portów morskich oraz poruszono problem skutków finansowych, jakie niosą nowe zapisy w ustawach Prawo wodne oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wprowadzone  ustawami zmiany zostały ujęte na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego, na których wyznaczono nowe tereny zalewowe, co  zobowiązuje gminy do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Uczestnicy spotkania w trakcie rejsu mogli również naocznie zapoznać się ze zdewastowanym odcinkiem dolnej Wisły,  którego rewitalizacja stała się   tematem do dyskusji, zainicjowanym przez prof. Zygmunta Babińskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Warsztaty zakończyły się w Grudziądzu, gdzie uroczyście oddano do użytku  zrewitalizowany port Schulza. Nowopowstała marina  została wyposażona w pomosty cumownicze,  hangary na łodzie wioślarzy, hotel, plac dla kamperów i obrotowy, bardzo charakterystyczny most nad wejściem do portu.