Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Warsztaty międzyregionalne 22-23 lutego 2018

Warsztaty międzyregionalne 22-23 lutego 2018

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zepół Deloitte Polska oraz reprezentanci biur planowania przestrzennego województw. Podstawą warsztatów pierwszego dnia był materiał przygotowany przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, który jest syntezą propozycji 12 województw co do zagadnień wymagających uregulowania w ramach regionalnej polityki przestrzennej. Warsztaty zostały przeprowadzone w 3 grupach tematycznych (Osadnictwo i usługi publiczne, Środowisko i krajobraz, Infrastruktura transportowa i techniczna). 

Drugi dzień warsztatów poświęcony był prawnym aspektom zmian systemowych. Przedyskutowane zostały tutaj propozycje regulacji prawnych w zakresie regionalnej polityki przestrzennej oraz relacje z aktami planowania na poziomie lokalnym.