Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kultura
Warsztaty artystyczne, dyskusje krytyków czy multimedialny wykład. Szekspir online dla wszystkich i przez całe lato

Warsztaty artystyczne, dyskusje krytyków czy multimedialny wykład. Szekspir online dla wszystkich i przez całe lato

Hamlet_slider

Gdański Teatr Szekspirowski przygotował nowy projekt związany z pięcioma różnymi sztukami mistrza ze Stratfordu. Chodzi o „Hamleta", „Sen nocy letniej", „Makbeta", „Wesołe kumoszki z Windsoru" oraz „Burzę". W projekcie będzie można uczestniczyć zdalnie, przez całe lato, niezależnie od tego, gdzie będziemy – w domu, lesie, nad morzem lub jeziorem czy w górach.

 

 

Publiczność tęskni za spektaklami i koncertami w teatrze, operze czy klubie. Trwają przygotowania instytucji kultury do powrotu do regularnej działalności. W międzyczasie można cieszyć się ich bogatą ofertą dostępną online.

 

O projekcie

Projekt Teatru Szekspirowskiego SzekspirOn//line zaprasza do poszerzenia wiedzy na temat dzieł Williama Szekspira za pośrednictwem różnych narzędzi technologii informacyjnej, szczególnie w czasach, gdy tendencją jest redukowanie komunikatów do minimum, skracanie i upraszczanie treści do pojedynczej linijki. Gdy treść dramatów Szekspirowskich prezentuje się w kilku emotikonach – projekt SzekspirOn//line ma na celu wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji do pogłębienia treści związanych z twórczością największego dramatopisarza wszechczasów oraz przyjrzenia się, jak forma wpływa na treść.  

SzekspirOn//line składać się będzie z pięciu części:

 • część I – „Hamlet” – 15-21 czerwca 2020 r.
 • część II – „Sen nocy letniej” – 29 czerwca-5 lipca 2020 r.
 • część III – „Makbet”– 13-19 lipca 2020 r.
 • część IV – „Wesołe kumoszki z Windsoru” – 27 lipca-2 sierpnia 2020 r.
 • część V – „Burza”– 10-16 sierpnia 2020 r.

W ramach tygodniowych spotkań z poszczególnymi sztukami Szekspira odbędą się działania edukacyjne i artystyczne, a ich efekty będą dostępne w sposób otwarty i ciągły, też po zakończeniu projektu, na dedykowanej projektowi podstronie internetowej.

Każdemu z tygodni towarzyszyć będą takie elementy, jak: wprowadzenie przybliżające historię powstania utworu, autorskie wariacje na temat prapremier danych tytułów, warsztaty artystyczne prowadzone przez profesjonalnych aktorów, edukatorów i pisarzy, multimedialny wykład o Szekspirze w popkulturze i języku młodzieżowym, dyskusje krytyków Łukasza Drewniaka i Tomasza Domagały, a także czytania performatywne oraz krótkie fragmenty sztuk Szekspira czytane przez znanych aktorów.

 

Program SzekspirOn//line:

SzekspirOn//line – Intro

Jest to wprowadzenie do tematyki danej sztuki Szekspira w postaci vloga, z elementami animacji. Poszczególne filmy przybliżą źródła historyczne oraz inspiracje, jakimi mógł kierować się Szekspir, tworząc dane dzieło. Zaprezentowane zostaną też główne wątki i bohaterowie, wraz z ich krótką charakterystyką. Celem vloga jest zarysowanie kontekstu danej sztuki, aby ułatwić jej dalszy odbiór przez uczestników projektu.

Warsztaty

Inspiracja – interpretacja – warsztaty aktorskie z Piotrem Biedroniem

 • część I – „Hamlet”
 • wtorek, 16 czerwca 2020 r., godz. 15.00

Aktorskie warsztaty dla młodzieży składające się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to nagranie filmu, na którym uczestnicy wykonują konkretne zadanie aktorskie oparte na tekście sztuki Szekspira. Drugi etap to omówienie stworzonych filmów, wskazówki aktorskie i interpretacyjne oraz wspólna praca nad tekstem jednej sceny z Szekspirowskiego dramatu, który uczestnicy otrzymają podczas zajęć. Spotkania będą odbywały się w zamkniętej grupie warsztatowej na Facebooku oraz w aplikacji Zoom.

Warsztaty poprowadzi Piotr Biedroń, aktor Teatru Wybrzeże, znany z takich wspólnych spektakli GTS i TW jak „Wesołe kumoszki z Windsoru” czy „Zakochany Szekspir”.

 • warsztaty dla młodzieży szkolnej (13-17 lat)
 • czas trwania: 1,5 do 2h.

 

Poradnik dla edukatora – warsztaty narzędziowe z Agnieszką Grewling-Stolc

 • środa 17 czerwca 2020 r., godz. 17.00

Prowadząca przedstawi inspirujące informacje dotyczące sztuki „Hamlet” i sposoby pracy nad tym tekstem z młodzieżą i dziećmi. Zaprezentuje i omówi praktyczne pomysły zajęć – ćwiczenia aktorskie i teatralne, scenariusze zadań, metody omówienia wykonanego zadania/ćwiczenia. Zajęcia oparte będą na jednym, krótkim fragmencie tekstu, który uczestnicy otrzymają drogą mailową po zapisaniu się na warsztat. Nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie do zajęć. Podczas warsztatów prowadząca pokaże w praktyce, jakie zadania można ułożyć do omawianego fragmentu sztuki. Będzie również okazja do przetestowania części zadań na własnej skórze. Ponadto, warsztaty będą stanowiły okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy uczestnikami.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Grewling-Stolc z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, doświadczona edukatorka i animatorka, prezeska Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Most

 • zajęcia odbędą się za pośrednictwem platformy Zoom,
 • warsztaty dla nauczycieli, edukatorów, rodziców,
 • czas trwania: 1,5 do 2h.

 

Szekspir prze/pisany – warsztaty literackie z Danielem Odiją

 • czwartek, 18 czerwca 2020 r., godz. 17.00

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji literackich uczestników, zachęcenie do pogłębionego czytania Szekspira oraz podejmowania własnych prób pisarskich. Warsztaty w ramach części projektu poświęconej „Hamletowi” będą kładły nacisk na zdolność opisywania doświadczeń poprzez konkretne zmysły.

Po zapisaniu się na warsztat, przed rozpoczęciem zajęć (do 14 czerwca), uczestnicy poproszeni zostaną o napisanie krótkiego tekstu prozatorskiego na jeden z wybranych tematów. Jedno zadanie dotyczyć będzie tekstu danej sztuki, drugie – z myślą o osobach, które nie zdążą się z nim zapoznać – odnosić się będzie do własnych doświadczeń uczestników. Następnie, podczas warsztatów, nastąpi omówienie wszystkich prac oraz wspólna wymiana spostrzeżeń. Prowadzący zajęcia podzieli się również radami i pomysłami na rozwijanie umiejętności pisarskich każdego z uczestników.

Daniel Odija, pisarz, dziennikarz, publicysta i animator kultury. Autor komiksów i licznych powieści, m.in. „Ulica”, „Szklana Huta”, „Kronika umarłych”, „Tartak”, „Przezroczyste głowy”.

 • zajęcia dla osób powyżej 13. roku życia, również dla dorosłych,
 • zajęcia odbędą się za pomocą aplikacji Zoom,
 • zapisy na wszystkie wykłady prowadzone są za pośrednictwem formularzy Google, dostępnych pod linkiem.

 

Wykład multimedialny Michała Pruszaka: Młody Szekspir – czyli tekst w popkulturze
i literaturze dla młodzieży.

Opowieść o tym, jak dana sztuka funkcjonuje w świecie współczesnej literatury i nowych mediów (filmy, teledyski, gry komputerowe, komiksy, bajki), jak została przepisana dla dzieci i funkcjonuje w różnych kontekstach.

 • czas trwania: ok 20 min

 

Dyskusje krytyków

W teatrzerozmawiać będzie dwóch znakomitych krytyków teatralnych – Łukasz Drewniak i Tomasz Domagała. Omówią oni najciekawsze i najbardziej wartościowe realizacje sceniczne danych sztuk. Spróbują zdefiniować strategie i kanony, do których sięga Polski teatr, mówiąc tekstami Szekspira.

 

Fragmenty sztuk Szekspira w interpretacji uznanych aktorów

Do współpracy przy projekcie zaproszeni zostali też cenieni aktorzy jak: Katarzyna Figura, Paweł Wawrzecki, Wiktor Zborowski, Krzysztof Gordon, którzy w krótkich nagraniach/stories zamieszczanych w mediach społecznościowych będą interpretowali ulubione fragmenty poszczególnych dzieł Williama Szekspira.

Czytania performatywne

Ciekawym elementem projektu będą  czytania performatywne, do których stworzenia zaproszono twórców młodego pokolenia. Realizowane przez nich czytania będą skupione na eksplorowaniu możliwości multimedialnych takich jak: obróbka obrazu, montaż czy efekty audio oraz badanie ich wpływu na treść prezentowanego dzieła. Tym samym twórcy zbadają możliwości performowania przestrzeni cyfrowej.

 

Prapremierowe wariacje

Dlaczego londyńczycy zamiast premiery „Hamleta” obejrzeli „Ryszarda II”? Jaki wpływ miała burza na statku Jakuba I na fabułę „Makbeta”? I którego ze swoich sąsiadów zobrazował Szekspir w „Wesołych Kumoszkach z Windsoru”? Fantazje na te i inne tematy będziemy snuć wraz z prof. Jerzym Limonem. W ramach autorskich wykładów-wariacji, za pomocą słowa i obrazu, przeniesiemy się na londyńskie ulice, gdzie będziemy mogli zajrzeć za kulisy epoki elżbietańskiej i pofantazjować na temat możliwego wpływu rzeczywistych zdarzeń na treść dramatów Szekspira.

Projekt SzekspirOn//line zakłada tłumaczenie wybranych działań – wykładów wprowadzających SzekspirOn//line – Intro oraz wykładów interaktywnych Michała Pruszaka – na polski język migowy. Wszystkie wykłady będą też wyposażone w napisy w języku polskim. Materiały, jakie powstaną w ramach prowadzonych działań, zostaną zebrane na dedykowanych podstronach i uzupełnione fragmentami oraz fotografiami z najciekawszych adaptacji teatralnych i filmowych danych sztuk. Udział w warsztatach online będzie dostępny dla wszystkich chętnych, również dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi oraz intelektualnymi w stopniu lekkim.

Dzięki wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacji, projekt włączy w działania szerokie grono odbiorców, poszerzając ich wiedzę merytoryczną, a także kompetencje cyfrowe. Projekt ma też na celu wsparcie kadr kultury oraz środowiska artystycznego poprzez zaangażowanie do realizacji działań w ramach projektu aktorów oraz edukatorów i animatorów, a także pozostawienie po sobie efektów w postaci materiałów mogących służyć szeroko rozumianej edukacji kulturalnej. Będą to trwałe rezultaty projektu, możliwe do wykorzystania w przyszłości przez edukatorów, uczniów czy studentów.

 

Szekspir online_plakat

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.