Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

W Urzędzie Marszłakowskim odbyło się seminarium dotyczące aktywności obywatelskiej seniorów

W Urzędzie Marszłakowskim odbyło się seminarium dotyczące aktywności obywatelskiej seniorów

W wydarzeniu udział wzięło około 50 osób, reprezentujących różne instytucje z obszaru województwa pomorskiego m.in.: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, rady seniorów oraz ośrodki pomocy społecznej.

Seminarium otworzyła Pani Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz
Pan Marek Olechnowicz – Prezes Stowarzyszenia „Podaj Rękę”.

W pierwszej części seminarium Pani Barbara Bałka z ROPS UMWP, przedstawiła zgromadzonym najważniejsze informacje oraz dane dotyczące aktywności obywatelskiej seniorów w województwie pomorskim. Następnie podczas swojego wystąpienia Pan Jerzy Boczoń z Fundacji RC, podjął temat zakładania rad seniorów w gminach. Na koniec pierwszej części seminarium Pan Marek Olechnowicz ze Stowarzyszenia „Podaj Rękę”, zaprezentował pomorski model aktywizacji, animacji międzypokoleniowej i usług opiekuńczych – „Senior Pomorski”.

Po krótkiej przerwie uczestnicy seminarium mieli okazję wziąć udział w warsztacie animacyjno-partycypacyjnym.

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie „Podaj Rękę”.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium: