Przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w parku im. Jerzego Waldorffa (naprzeciwko Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara), 25 lipca 2021 r. będzie można udać się w muzyczną podróż z Golden Gate String Quartet. Artystki zaprezentują przeboje muzyki klasycznej od Vivaldiego do Mozarta oraz standardy muzyki popularnej. W razie niepogody, koncerty zostaną przeniesione do sali filharmonii.

Golden Gate String Quartet

Zespół powstał w czerwcu 2015 r. w Gdańsku i składa się z absolwentek gdańskiej Akademii Muzycznej. Tworzą go: Gabriela Żmigrodzka – I skrzypce, Sabrina Stachel – II skrzypce, Anna Paluch – altówka, Katarzyna Gaszczyk – wiolonczela. Kwartet wykonuje znane dzieła muzyki klasycznej, standardy muzyki filmowej, musicalowej, oraz covery największych przebojów muzyki popularnej. Koncertuje w kraju i za granicą. We współpracy z Pawłem Zagańczykiem, Ignacym Wiśniewskim i studentami Akademii Muzycznej w Gdańsku (projekt Academia Musica Judaica) artystki zaprezentowały kompozycje o charakterze klezmerskim w ramach festiwalu Zbliżenia (wrzesień 2017). W maju 2017 r. kwartet nagrał swoją pierwszą płytę z najpopularniejszymi utworami muzyki filmowej oraz klasycznej.

Idea cyklu

Pomysł powstał sześć lat temu dzięki możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia ze środków budżetu partycypacyjnego (obecnie: budżetu obywatelskiego). Pomysłodawczynią i koordynatorką cyklu Garden Party u Karola jest Joanna Kubacka, która pracowała w słupskiej filharmonii, a realizatorem – Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku.

Kolejne koncerty:

  • 1 sierpnia 2021 r., niedziela, godz. 12 – Leszek Kułakowski & Joanna Knitter Love Songs
  • 8 sierpnia 2021 r., niedziela, godz. 12 – Muzyka Sfer 2
  • 15 sierpnia 2021 r., niedziela, godz. 12, Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy”
  • 29 sierpnia 2021 r., niedziela, godz. 12, Marcin Czyżewski

Więcej informacji znajduje się na: strona internetowa Polskiej Filharmonii im. Wojciecha Kilara w Słupsku