Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

[AKTUALIZACJA] do 17 czerwca składamy zgłoszenia! Uwaga seniorzy! Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

[AKTUALIZACJA] do 17 czerwca składamy zgłoszenia! Uwaga seniorzy! Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia - Laureaci konkursu w kategorii Przyjaciel Seniora w 2019 roku

 

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”  przyznawana jest  w następujących kategoriach:

 1. Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
 2. Pracodawca przyjazny Seniorom,
 3. Przyjaciel Seniora.

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

W Konkursie mogą uczestniczyć:

 1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
 2. W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
 3. W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

Zgłoszenia kandydatur

Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata/podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie 1 strona formatu A4). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie do dnia 17 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Terminy:

Zgłoszenia należy przesłać w terminie od 10 marca do 17 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Informacje: Barbara Bałka tel. 58 326 87 34, b.balka@pomorskie.eu

Do pobrania:

 1. Uchwała Nr 204/127/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2020 r.
 2. Uchwała Nr 291/136/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2020r.[ZMIENIAJĄCA]
 3. Załącznik do Uchwały – Regulamin Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”.  
 4. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Formularz zgłoszeniowy
 5. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Karta oceny formalnej i merytorycznej.