Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Urban Innovative Actions – III nabór

Urban Innovative Actions – III nabór

Uruchomiony w grudniu 2015 r. program Urban Innovative Actions ma na celu wsparcie i umożliwienie przetestowania innowacyjnych rozwiązań wobec zidentyfikowanych przez Komisję Europejską problemów stojących przed miastami w Europie. Poziom dofinasowania jednego projektu może sięgać do 80% kosztów, do kwoty 5 mln EUR.

W trzecim zaproszeniu do składania wniosków (dostępny budżet wynosi 80-100 mln EUR), które potrwa do 30 marca 2018 r., zainteresowane kandydowaniem miasta będą mogły opracować innowacyjne projekty i sprawdzić nowe pomysły oraz rozwiązania w ramach czterech następujących tematów:

  • Dostosowanie do zmian klimatycznych;
  • Jakość powietrza;
  • Mieszkalnictwo;
  • Miejsca pracy i umiejętności w lokalnych gospodarkach.

Program Urban Innovative Actions skierowany jest do miast Unii Europejskiej, które mogą złożyć wniosek pojedynczo (minimum 50 000 mieszkańców), bądź w ramach aglomeracji odrębnych jednostek administracyjnych. Ponadto uniwersytety, organizacje pozarządowe, agencje, przedstawiciele sektora publicznego, przedsiębiorstwa i wiele innych mogą włączyć się w realizację poszczególnych działań oraz uczestniczyć w budżecie inicjatywy, a ich zaangażowanie ma kluczowe znaczenie dla Komisji i wpływa na zwiększenie wartości projektu.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz przewodnik po trzecim naborze wniosków UIA znajduje się tutaj.

Dodatkowo trwają także dwa nabory ekspertów w ramach inicjatywy UIA

Pierwszy opublikowany nabór ekspertów dot. tematów ogłoszonych w ramach trzeciego naboru wniosków UIA. Zainteresowane osoby mogą składać swoje aplikacje do 2 lutego 2018 r. Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są tutaj.

Drugi otworzony nabór ekspertów UIA dotyczy tematów, które ogłoszone zostały w ramach drugiego naboru wniosków UIA, a mianowicie:

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym;
  • Integracja imigrantów oraz uchodźców;
  • Mobilność w miastach.

Składanie aplikacji trwa do 9 marca 2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.