Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/03/Bulwary-w-Slupsku-scaled.jpg Ulice, parki, targowiska, place zabaw… Czy na Pomorzu są dobrze zaprojektowane?

Ulice, parki, targowiska, place zabaw... Czy na Pomorzu są dobrze zaprojektowane?

Bulwary w Słupsku. Fot. ze zbiorów PBPR
21.03.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
21.03.2023

W ubiegłym roku gdańska pracownia a2p2 architecture and planning na zlecenie Pomorskiego Biura Planowanie Regionalnego oceniła kilkadziesiąt wybranych przestrzeni publicznych z terenu naszego regionu. Wnioski z przeprowadzonego badania zaprezentowane zostaną podczas specjalnego spotkania, które w piątek, 24 marca 2023 r. odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Spotkanie „Kształtowanie przestrzeni publicznych w gminach – wyzwania i potrzeby” będzie transmitowane na żywo na kanale Pomorskie.eu na YouTubie.

Planujmy razem z mieszkańcami

Do badania wybrane zostały inwestycje zrealizowane w okresie ostatnich 20 lat, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Obejmują one różne typy przestrzeni publicznych, zlokalizowane zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

– Wśród nich są place i ulice, a także różnorodne miejsca służące integracji i rekreacji mieszkańców czy realizacji konkretnych funkcji, jak np. węzły przesiadkowe, przystanie kajakowe, bulwary, parki, place zabaw czy targowiska. Chodziło o to, żeby przeanalizować takie trendy, jak dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb mieszkańców, estetyka czy funkcjonalność. Na to m.in. zwraca uwagę Komisja Europejska – mówi Jakub Pietruszewski, dyrektor PBPR.

Ponadto ważne, aby w tworzenie takich przestrzeni angażować mieszkańców.

– Nie planować zza biurka, tylko iść, ocenić i wysłuchać opinii tych, którym dana inwestycja ma służyć – dodaje dyrektor Pietruszewski.

Takiego badania jeszcze nie było

Analizie poddano ponad 40 przedsięwzięć z naszego regionu. Wnioski z ich oceny zostały ujęte w postaci Katalogu dobrych praktyk, który stanowić może inspirację i wsparcie w planowaniu i realizacji kolejnych przestrzeni publicznych, a także w formułowaniu kryteriów, jakie powinny one spełniać.

Przeprowadzone badanie jest jednym z pierwszych zadań realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 jako przedsięwzięcie pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Jego zadaniem jest popularyzacja wiedzy oraz dobrych praktyk. O badaniu, a przede wszystkim o wnioskach z przeprowadzonej oceny opowiedzą przedstawiciele zespołu autorskiego reprezentującego gdańską pracownię a2p2 architecture and planning. Podczas spotkania „Kształtowanie przestrzeni publicznych w gminach – wyzwania i potrzeby” zaprezentowane zostaną zakres przedsięwzięcia oraz najbliższe zaplanowane działania.

– Spotkanie skierowane jest w szczególności do przedstawicieli gmin, ale zapraszamy również do udziału wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z kształtowaniem przestrzeni publicznych – zachęca dyrektor Pietruszewski.

.

Kształtowanie przestrzeni publicznych w gminach – wyzwania i potrzeby

  • 24 marca 2023 r., piątek, godz. 10.00
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • sala im. Lecha Bądkowskiego
  • ul. Okopowa 21/27, Gdańsku

Ramowy program spotkania:

  • godz. 10.00-10:30 – Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej – idea i zakres przedsięwzięcia strategicznego SWP
  • godz. 10.30-11.30 – Ocena rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowanych w przestrzeni publicznej na terenie województwa pomorskiego – prezentacja wniosków z oceny wraz z dyskusją
  • godz. 11.30-12.00 – Najbliższe działania w ramach PLPP: badanie potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych „Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej 2023”

Opracowanie „Ocena rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowanych w przestrzeni publicznej na terenie województwa pomorskiego” dostępne jest na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.