Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/f13178a6-6dd0-4306-9c33-a4dc29a9de35.jpg Uczniu, pochwal się świadectwem – czeka stypendium dla najzdolniejszych. Masz czas do końca lipca

Uczniu, pochwal się świadectwem – czeka stypendium dla najzdolniejszych. Masz czas do końca lipca

Marszałek Mieczysław Struk wręcza najzdolniejszym uczniom z Pomorza decyzje o przyznaniu stypendiów. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

O Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego starać się mogą uczniowie z Pomorza, którzy na swoim koncie mają wyjątkowe osiągnięcia w roku szkolnym 2019/20. Dostać można nawet 3 tys. zł. Na granty samorząd województwa z budżetu własnego przeznaczy jak co roku 131 tys. zł.

 

Wniosek o przyznanie stypendium musi złożyć dyrektor lub wicedyrektor szkoły ucznia.

 

Dla kogo stypendium?

Stypendium zostanie przyznane najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (także tegorocznym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych), którzy w roku szkolnym 2019/20 uczyli się na terenie województwa pomorskiego.

Aby uzyskać stypendium, uczeń szkoły podstawowej musi pochwalić się średnią ocen co najmniej 5,4. Natomiast średnia 5,2 na tegorocznym świadectwie uprawnia do składania wniosków przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Kolejnym warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie na poziomie ogólnopolskim lub laureata na szczeblu wojewódzkim. Termin składania wniosków mija 31 lipca 2020 r.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium zostanie rozpatrywany wtedy, gdy dyrektor lub wicedyrektor szkoły wypełni elektroniczny formularz, który jest dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa PomorskiegoNastępnie należy wydrukować dokument w dwóch egzemplarzach i opatrzyć go pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora.

Kolejnym krokiem jest podpisanie przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowanie regulaminu. Jeden egzemplarz wniosku trzeba złożyć wraz z wymaganymi dokumentami do 31 lipca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej UMWP do godz. 15.45. Można to zrobić osobiście lub nadać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane załączniki, regulamin przyznawania stypendium i inne ważne informacje znajdują się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Aktualne nabory, czyli wsparcie finansowe na rok szkolny 2020/21

Ruszyła  trzecia edycja programu stypendialnego finansowane ze środków Unii Europejskiej. Uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego mogą wnioskować o wsparcie w wysokosci 250 zł miesięcznie przez cały przyszły rok szkolny. Więcej informacji znajduje się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu UMWP

Również do 31 lipca 2020 roku szkoły moga składać wnioski o stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej „Zdolni z Pomorza”. Można uzyskać wsparcie na rok szkolny 2020/21 w wysokości od tysiąca  do 5 tysięcy złotych dla zespołu uczniów. Zobacz szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków w ramach akcji „Zdolni z Pomorza”. 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.