Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WP

Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WP

Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WP

Uchwały 2008 rok

1. Uchwała nr 1/II/2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 411 KB

2. Uchwała nr 2/II/2008 w sprawie akceptacji Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 1,00 MB

3. Uchwała nr 3/II/2008 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 711 KB

4. Uchwała nr 4/II/2008 w sprawie wskazania przedstawicieli Komitetu Monitorującego RPO WP 2007-2013 do Grup Strategicznych dokonujących oceny strategicznej projektów złożonych w ramach Osi Priorytetowych 2-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 472 KB

5. Uchwała nr 5/III/08 w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 707 KB

6. Uchwała nr 6/III/08 w sprawie zatwierdzenia zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 624 KB

7. Uchwała nr 7/III/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2007 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 843 KB

8. Uchwała nr 8/III/08 w sprawie wskazania przedstawicieli Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013 do Grupy Strategicznej ds. pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP (Dz. 1.3)
Plik ZIP 530 KB

9. Uchwała nr 9/IV/08 w sprawie zatwierdzenia zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 569 KB  

10. Uchwała nr 10/IV/08 w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 820 KB

11. Uchwała nr 11/IV/08 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 508 KB

12. Uchwała nr 12/IV/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2008 roku z wdrażania Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 731 KB

13. Uchwała nr 13/V/08 w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 892 KB

14. Uchwała nr 14/V/08 w sprawie wskazania przedstawicieli Komitetu Monitorującego RPO WP 2007-2013 dla Grupy Strategicznej oceniającej projekty złożone w ramach Działania 1.4 i 1.6 oraz Poddziałania 1.5.2 Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013
Plik ZIP 674 KB

15. Uchwała nr 15/V/08 w sprawie wskazania przedstawicieli Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 do Grupy Strategicznej oceniającej projekty złożone w ramach Poddziałania 1.5.1 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 666 KB

 

Uchwały 2009 rok 

16. Uchwała nr 16/VI/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2008 roku z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 230 KB

17. Uchwała nr 17/VI/09 w sprawie zatwierdzenia zmiany Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 834 KB

18. Uchwała nr 18/VII/09 w sprawie zatwierdzenia zmiany Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 985 KB

19. Uchwała nr 19/VII/09 w sprawie zaopiniowania i zarekomendowania Zarządowi Województwa Pomorskiego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 “Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” oraz 3.4 “Mikroprzedsiębiorstwa” na rok 2009 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
Plik ZIP

20. Uchwała nr 20/VIII/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2008 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 1,28 MB

21. Uchwała nr 21/VIII/09 w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2004-2006 dla Działania 1.1 “Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Plik ZIP

22. Uchwała nr 22/IX//09 Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2009 roku z wdrażania RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 1,1 MB

23. Uchwała nr 23/IX/09 Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 988 KB

24. Uchwała nr 24/IX/09 Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie powołania grupy roboczej „Społeczne Pomorze” w ramach Komitetu Monitorującego „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013″
Plik ZIP 880 KB

25. Uchwała nr 25/X/09 Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik PDF 1,06 MB

 

Uchwały 2010 rok

26. Uchwała nr 26/XI/10 Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik PDF 4,47 MB

27. Uchwała nr 27/XI/10 Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2009 roku z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 1,13 MB

28. Uchwała nr 28/XI/10 Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik PDF 1,3 MB

29. Uchwała nr 29/XII/10 Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik PDF 6 MB

30. Uchwała nr 30/XII/10 Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2009 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik PDF 586 KB

31. Załącznik do uchwały Nr 30/XII/10 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 2 czerwca 2010 roku
Plik PDF 6 MB

32. Uchwała nr 31/XIII/10 Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 201 0 roku z wdrażania RPO WP na lata 2007-2013
Plik PDF 439 KB

 

Uchwały 2011 rok 

33. Uchwała nr 32/XIV/11 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik PDF 934,8 KB
Plik PDF 2,25 MB

34. Uchwała nr 33/XIV/11 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2010 r. z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik PDF 405 KB

35.Uchwała nr 34/XIV/11 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 3,75 MB

36. Uchwała nr 35/XVI/11 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2010 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik PDF 412 KB

37. Uchwała nr 36/XVII/11 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2011 r. z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik PDF 404 KB

 

Uchwały 2012 rok

38. Uchwała nr 37/XVIII/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 667 KB

39. Uchwała nr 38/XIX/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 16 kwietnia 2012 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2011 r. z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 677 KB

40. Uchwała nr 39/XX/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2011 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.    
Plik ZIP 3 MB

41. Uchwała nr 40/XXI/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2012 r. z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.     
Plik ZIP 1 MB

 

Uchwały 2013 rok

42. Uchwała nr 41/XXII/13 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2012 r. z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.               
Plik ZIP 2,8 MB

43. Uchwała nr 42/XXII/13 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 1,39 MB

44.   Uchwała nr 43/XXIII/13 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2012 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 8 MB

45. Uchwała nr 44/XXIII/13 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 450 KB

46. Uchwała nr 45/XXIV/13 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2013 r. z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 6,3 MB

47. Uchwała nr 46/XXIV/13 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 273 KB

 

Uchwały 2014 rok

48. Uchwała nr 47/XXV/14 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2013 r. z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 2,3 MB

49. Uchwała nr 48/XXVI/14 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2013 r. z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 6 MB

50. Uchwała nr 49/XXVII/14 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 01 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2014 roku z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 6,2 MB

 

Uchwały 2015 rok

51. Uchwała nr 50/XXVIII/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2014 roku z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 2,7 MB

52. Uchwała nr 51/XXIX/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2014 r. z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 10,5 MB

53. Uchwała nr 52/XXX/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2015 roku z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Plik ZIP 6,8 MB

 

Uchwały 2017 rok

54. Uchwała nr 55/XXXIII/17 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik ZIP 13 MB

 

 

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych  dokumentów,  które znajdowały się na starej stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, prosimy o kontakt z Anną Południewską-Żywna,  tel. 58 326 81 46, a.poludniewska@pomorskie.eu lub Martyną Sawicką, tel. 58 326 81 75, m.sawicka@pomorskie.eu