Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uchwała nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Uchwała nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Uchwała nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

UCHWAŁA NR 2/2020

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

z dnia 14 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Na podstawie art. 34 w związku z art. 36 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.) i §13 i §14 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku oraz art. 50 ust. 1 c-f ustawy z dnia 24 lipca 2015 r o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.) i §10 ust. 2-6 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 3 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku do uchwały w rozdziale II zespół roboczy ds. społecznych zmienia się w pkt. 2 ppkt. 4 w ten sposób, że w miejsce pana Dariusza Gobisa powołuje się pana Tadeusza Cygerta, jako członka zespołu roboczego ds. społecznych, reprezentanta organizacji Związku Rzemiosła Polskiego.
  2. W załączniku do uchwały w rozdziale III zespół roboczy ds. bezpieczeństwa zmienia się w pkt. 2, ppkt. 8 w ten sposób, że w miejsce pana Krzysztofa Września powołuje się pana Rafała Frączka, jako członka zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa, reprezentanta organizacji Business Centre Club.
  3. W załączniku do uchwały w rozdziale IV zespół roboczy ds. ochrony zdrowia zmienia się w pkt. 2 tiret drugi w ten sposób, że w miejsce pani Katarzyny Czajki powołuje się pana Romana Walasińskiego, jako członka zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia, reprezentanta organizacji Business Centre Club.
  4. W załączniku do uchwały w rozdziale IV zespół roboczy ds. ochrony zdrowia zmienia się w pkt. 2 tiret siódmy w ten sposób, że w miejsce pana Karola Góralskiego powołuje się pana Pawła Witkowskiego, jako członka zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia, reprezentanta organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:
Uchwała nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku