Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uchwała nr 17 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka”

Uchwała nr 17 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka”

Uchwała nr 17 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka”

UCHWAŁA Nr 17

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie
„Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka”

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego [Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, późn. zm.] uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:

Uchwała nr 17 WRDS w Gdańsku w sprawie „Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka”