Kultura
Trzydniowa majówka trwa. Biało-czerwona-flaga na urzędach, domach i ulicach

Trzydniowa majówka trwa. Biało-czerwona-flaga na urzędach, domach i ulicach

Fot. Pixabay.com
30.04.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
30.04.2021

Majówka to nie tylko 3-dniowy wypoczynek, ale także czas na świętowanie. Pierwszego maja przypada Święto Pracy, drugiego – Święto Flagi, a trzeciego – 230. rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Co oznaczają te święta?

Biało-czerwona flaga towarzyszy ważnym wydarzeniom politycznym, gospodarczym, kulturalnym, sportowym. Biało-czerwona majówka to domy i budynki państwowe przystrojone w barwy narodowe.

Święto Pracy

Jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy przypada 1 maja. Obchodzony jest od 1890 r., a w Polsce od 1950 r. Święto wprowadziła w 1889 r. II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 r. w Chicago podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy. Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 r. i odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców współorganizowane m.in. przez działaczy II Proletariatu. Po zakończeniu wojny rząd komunistyczny nadał dniu 1 maja status święta państwowego, wolnego od pracy. W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna „Solidarność”.

Dzień Flagi

Został ustanowiony 20 lutego 2004 r. Na święto flagi wybrano 2 maja, gdyż tego dnia zdobywający Berlin żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej umieścili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. W okresie PRL-u należało zdejmować pierwszomajowe flagi, aby nie były wywieszone podczas nieuznawanego przez władze święta Konstytucji 3 maja. Dzień Flagi obchodzony jest jednocześnie z Dniem Polonii i Polaków za Granicą RP oraz rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w innych krajach, m.in. w: Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, na Litwie, Ukrainie i w Chinach.

Konstytucja 3 maja

To dzień ustawowo wolny od pracy. Świętem narodowym został uznany już 5 maja 1791 r. Dzień ten upamiętnia uchwalanie konstytucji w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po amerykańskiej konstytucji z 1787 r.). Jej autorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej (gołoty). Potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 r. (prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej, a także nabywania szlachectwa), a chłopom dała ochronę ze strony państwa. Konstytucja znosiła także m.in. liberum veto oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Została zniesiona też wolna elekcja. Aby konstytucja była zawsze aktualna, co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w konstytucji. W czasie zaborów obchodzenie rocznic było zakazane. Polacy, którzy odważyli się publicznie uczcić to święto byli surowo karani przez policję. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. Po II wojnie światowej obchodzono do 1946 r. Wtedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich, więc władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania. Święto zostało oficjalne zniesione. W 1981 r. ponownie władze świętowały to historyczne wydarzenie. Święto przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 r., a pierwsze uroczyste obchody odbyły się w tym samym roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Od 2007 r. to też święto narodowe Litwy. Tego też dnia Kościół katolicki obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Symbolika barw

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z 31 stycznia 1980 r. określa kształt flagi. Jest prostokątna w barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczona na maszcie. Flagą Polski jest też wariant z godłem umieszczonym pośrodku białego pasa. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Według symboliki heraldycznej kolor biały oznacza srebro, wodę, a także czystość i niepokalanie. Natomiast czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność. Biało-czerwona flaga towarzyszy polskiej państwowości. Jest symbolem państwa i narodu, który łączy Polaków ponad granicami. To jeden z przejawów umiłowania Ojczyzny, symbol naszej wspólnoty, przykład promowania idei patriotycznych przez władze samorządowe, wojewódzkie, który przyczynia się do kształtowania właściwych postaw wśród społeczeństwa.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.