Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230329_132206.jpg To oni będą czuwać nad wydawaniem funduszy europejskich. Komitet Monitorujący rozpoczął prace

To oni będą czuwać nad wydawaniem funduszy europejskich. Komitet Monitorujący rozpoczął prace

Fot. Marcin Szumny
30.03.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
30.03.2023

Komitet Monitorujący to niezależny organ doradczo-opiniodawczy dla Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawach związanych z wdrażaniem programu FEP 2021-2027. Jego zadaniem jest zapewnienie skutecznej i sprawnej realizacji tego programu, a przede wszystkim społeczna kontrola nad wydatkowaniem środków unijnych w naszym regionie. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się 29 marca 2023 r.

Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 został powołany 26 stycznia 2023 r. uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.

Kto wchodzi w skład Komitetu Monitorującego?

Organ ten liczy 53 członków, wśród których jest 5 przedstawicieli reprezentujących Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą programem, 9 przedstawicieli strony rządowej oraz 39 przedstawicieli partnerów, takich jak np. organizacje pozarządowe, Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie, organizacje związkowe i organizacje pracodawców czy też podmioty reprezentujące środowiska naukowe i gospodarcze.

W skład Komitetu wchodzi także 11 obserwatorów wśród których jest m.in. przedstawiciel tzw. Instytucji Audytowej i sektora bankowego. W jego pracach uczestniczą ponadto przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniący rolę monitorującą i doradczą.

Co znalazło się w programie pierwszego posiedzenia?

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 odbyło się 29 marca 2023 r. Spotkanie otworzył jego przewodniczący, czyli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który m.in. przedstawił członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego. Natomiast w dalszej części posiedzenia zostały zaprezentowane szczegółowe zapisy programu oraz projekty sześciu uchwał, w tym w sprawie przyjęcia metodyki i kryteriów wyboru projektów w ramach FEP.

Program został rozszerzony o dodatkowy punkt, tzn. wystąpienie Davide Ceccanti, przedstawiciela Komisji Europejskiej na temat Planu ewaluacji Polityki Spójności w perspektywie 2021-2027. W posiedzeniu wzięły też udział Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Dorota Korczyńska z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej.

.

Zobacz też: Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.