Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/05/01-1.jpg To już szósta edycja Aktywnego Sołectwa Pomorskiego. Pierwsze umowy podpisane

To już szósta edycja Aktywnego Sołectwa Pomorskiego. Pierwsze umowy podpisane

Fot. Jacek Sowa
22.05.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
22.05.2023

Prawie 600 tys. zł otrzymają w 2023 r. pomorskie miejscowości na realizację inwestycji w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie. Dzięki temu wsparciu powstaną nowe tereny rekreacyjne, w tym place zabaw i boiska sportowe. Pierwsze tegoroczne umowy z przedstawicielami gmin podpisali wicemarszałkowie Leszek Bonna i Józef Sarnowski.

Wsparcie samorządu województwa pomorskiego dla obszarów wiejskich to wiele inicjatyw o długiej tradycji. Jedną z nich jest Aktywne Sołectwo Pomorskie, które realizowane jest przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z naszego regionu. Główną ideą tego przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

– Wspólne inicjatywy realizowane na obszarach wiejskich województwa pomorskiego w dużej mierze służą poprawie ładu przestrzennego i podniesieniu atrakcyjności tych obszarów – mówi Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Takie przedsięwzięcia sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych, a w rezultacie integracji mieszkańców i umacnianiu kontaktów społecznych.

Sześć lat wsparcia dla aktywnych sołectw

Na przestrzeni ostatnich sześciu lat gminy złożyły łącznie 420 projektów w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego. Do tej pory samorząd województwa pomorskiego przeznaczył na realizację tych projektów 2,5 mln zł.

– Dzięki temu wsparciu powstają tereny rekreacyjne, place zabaw, boiska sportowe oraz zieleńce wiejskie. Projektom towarzyszą rodzime nasadzenia podnoszące wartość krajobrazu wiejskiego – informuje Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Ciekawe są także tradycyjne wzory malowane przez koła gospodyń wiejskich na drewnianych wiatach czy tablice z informacjami o historii miejscowości lub jej zabytkach. Coraz więcej projektów wiąże się z zastosowaniem ekologicznych rozwiązań dotyczących ogrzewania czy oświetlenia takiej infrastruktury.

Podpisanie pierwszych umów w ramach tegorocznej edycji Aktywnego Sołectwa Pomorskiego odbyło się 22 maja 2023 r. w siedzibie UMWP. W wydarzeniu wzięli udział wicemarszałkowie województwa pomorskiego Leszek Bonna i Józef Sarnowski, a także przedstawiciele gmin: Karsin, Kartuzy, Linia, Łęczyce, Nowa Karczma, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Puck, Szemud oraz Ustka.

W 2023 r. inwestycje będą zrealizowane w 30 miejscowościach. Przykładowo, w Koleczkowie (gmina Szemud) odnowiony zostanie plac zabaw na terenie Kaszubskiego Klubu Sportowego. Z kolei w Leśniewie (gm. Puck) zagospodarowany zostanie zieleniec wiejski, w Rąbie (gm. Przodkowo) powstanie siłownia pod chmurką, natomiast w Grapicach (gm. Potęgowo) wiata sceniczna wraz z oświetleniem solarnym. Łącznie pomorskie gminy otrzymają w tym roku prawie 600 tys. zł, a na realizację projektów mają czas do 31 października.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.