Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

Przewodniczący Rady ISP3 zaprasza na spotkanie Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP3) 7 grudnia 2017r., o godz. 9.30, które odbędzie się w Gdańsku, w Instytucie Energetyki O/Gdańsk, przy ul. Mikołaja Reja 27.

Podaczas spotkania zostaną zaprezentowane dotychczasowe rezultaty i dalsze plany działań w obszarze Inteligentnej Specjalizacji Pomorza oraz m.in. możliwości  platformy inteligentnych specjalizacji ds. energii KE. Głownym punktm spotkania będą panele dyskusyjne dotyczące:

  • energetyki,
  • paliw,
  • budownictwa ekoefektywnego.

Agenda spotkania

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.