Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 roku dotyczące poparcia Stanowiska strony pracowników, strony pracodawców i strony samorządowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 marca 2019 roku.

Stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 roku dotyczące poparcia Stanowiska strony pracowników, strony pracodawców i strony samorządowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 marca 2019 roku.

Stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 roku dotyczące poparcia Stanowiska strony pracowników, strony pracodawców i strony samorządowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 marca 2019 roku.

Stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 roku
dotyczące poparcia Stanowiska strony pracowników, strony pracodawców i strony samorządowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 marca 2019 roku.

 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku po zapoznaniu się z prośbą Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zawartą w piśmie OR-VIII.932.1.2019 z dnia 13 marca 2019 roku dotyczącą poparcia Stanowiska nr 1/2019 w sprawie wyceny świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz opinią zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku stwierdza, że stanowisko to zawiera wielokrotnie podnoszone i omawiane postulaty pod adresem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Dlatego też Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku popiera postulaty zawarte w Stanowisku nr 1/2019 Kujawsko – Pomorskiej WRDS dotyczące wyceny świadczeń finansowanych przez NFZ oraz zmiany algorytmu podziału budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia pomiędzy województwami.

 

Do pobrania:
Stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczące poparcia Stanowiska strony pracowników, strony pracodawców i strony samorządowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Stanowisko nr 1/2019 strony pracowników, strony pracodawców i strony samorządowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zwiększenia wyceny świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia