AKTUALIZACJA, 29 maja 2024 r.

Podczas pierwszego pomorskiego Dnia Działających w Kulturze zebrało się blisko 300 reprezentantek i reprezentantów sektora kultury z naszego regionu, by zainaugurować coroczne obchody święta swojej pracy. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Nadbałtyckie Centrum Kultury, a zainicjowane przez samorząd województwa pomorskiego.

Obchody DDwK otworzyli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz dyrektor NCK Lawrence Ugwu.

– Samorząd województwa pomorskiego pragnie docenić wysiłki i zaangażowanie kadr kultury działających w naszym regionie na rzecz lokalnych społeczności. Dostrzegamy, jak ważną rolę odgrywają Państwo w budowaniu i podtrzymywaniu społecznych relacji, wspieraniu mieszkańców, rozwijaniu ich wrażliwości i zdolności twórczych. Widzimy Państwa codzienne starania i kibicujemy im – mówił marszałek Mieczysław Struk.

Z kolei dyrektor Lawrence Ugwu, zwracając się do zebranych, podkreślał, że są „wyjątkowymi, kreatywnymi, wielozadaniowymi ludźmi”.

– Wasza praca to potrzeba serca, misja, sposób na życie. To wy, wasz entuzjazm i energia uwrażliwiają ludzi na piękno i zwracają uwagę na otaczające problemy. To wy pielęgnujecie tradycje, budujecie silne i zaangażowane społeczności, integrujecie, tworzycie relacje międzyludzkie.

Przyjazna atmosfera i angażujące dyskusje

Program wydarzenia podzielony został na trzy części. W pierwszej uczestniczki i uczestnicy mieli okazję przysłuchać się dyskusjom zaproszonych gości. W drugiej odbyła się seria warsztatów, m.in. poświęconych zielonym instytucjom kultury, sieciom liderskim czy zarządzaniu zespołem. Równolegle z nimi odbył się też inne aktywności, m.in. spacer szlakiem RadUnii Kultury czy oprowadzanie umożliwiające bliższe poznanie Centrum św. Jana.

Natomiast w trzeciej części uczestniczki i uczestnicy przenieśli się w kameralną przestrzeń Zaułka Zachariasza Zappio. Tu przy muzyce i wspólnym stole mieli czas na luźne rozmowy, nawiązanie nowych kontaktów albo odnawianie starych znajomości. Miejsce to również sprzyjało wymianie doświadczeń między osobami pracującymi w różnych zakątkach naszego województwa.

– Praca działaczek i działaczy kultury, szczególnie w mniejszych ośrodkach regionu, jest często samotna – zaznacza Marta Korga-Bistram, rzeczniczka prasowa NCK. – W tym kontekście możliwość spotkania z osobami borykającymi się z podobnymi problemami jest ogromnie potrzebna. Razem nie tylko łatwiej jest szukać rozwiązań, ale też rozładować napięcia i ponownie poczuć głęboki sens wykonywanej pracy.

Nagroda dla liderek i liderów kultury

Co warte podkreślenia, w ramach pierwszego DDwK oficjalnie zainaugurowano Nagrodę Teodory, czyli Pomorską Nagrodę dla Liderek i Liderów Kultury, której pierwszych laureatów poznamy w przyszłym roku, podczas kolejnego DDwK.

– Nagroda Teodory została ustanowiona przez samorząd województwa pomorskiego z myślą o osobach wykorzystujących działania kulturalne jako narzędzie dla budowania pozytywnej zmiany społecznej – wyjaśnia Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Inauguracji nagrody towarzyszyło spotkanie z dr Katarzyną Kulikowską, dyrektorką Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, która przybliżyła zebranym postać patronki nagrody. Teodora Gulgowska była bowiem artystką i społeczniczką, która wciąż może być inspiracją dla liderek i liderów kultury w naszym regionie.

*  *  *

Organizatorem Dnia Działających w Kulturze (DDwK) jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, a patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Święto kultury pomorskiej

Nie było dotąd w pomorskim kalendarzu wydarzeń takiego, które by swoją uwagę w całości koncentrowało tak szeroko na potrzebach samego sektora kultury. Tę lukę wypełni DDwK, który ma stać się dorocznym świętem osób współtworzących kulturę naszego regionu, działających zarówno w dużych miastach, jak i najmniejszych wsiach Pomorza.

– Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkie osoby aktywnie współtworzące pomorską kulturę: pracowniczki i pracowników, osoby pracujące w kulturze samodzielnie, artystów-freelanserów, społeczniczki i społeczników – zachęca Marta Korga-Bistram, rzeczniczka prasowa Nadbałtyckiego Centrum Kultury. – Będzie to wyjątkowa okazja do spotkania, integracji środowiska, dzielenia się doświadczeniami oraz budowania silniejszej społeczności osób produkujących kulturę.

Co w programie?

Podczas wystąpień i warsztatów z ekspertami poszukiwane będą odpowiedzi na pytania m.in. o to, czym są i jak na polu działań kulturalnych mogą pomóc idee zarządzania humanistycznego, a także na czym polega zrównoważona produkcja oraz praca liderska prowadzona w duchu poszanowania dla ludzi i natury.

Zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli m.in. Aneta Majak (Milanowskie Centrum Kultury), dr Urszula Lewartowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Katarzyna Kulikowska (Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach), Zuzanna Kowalczyk („Pismo. Magazyn opinii”), Damian Domański (Biblioteka – Ośrodek Kultury w Morzeszczynie) oraz Patrycja Blindow (kino Żeglarz w Jastarni).

W programie nie zabraknie też kulturalnych atrakcji, m.in. oprowadzania po najnowszej wystawie etnograficznej NCK „Kreatorzy: tkanina z Pomorza” oraz chwil odpoczynku i integracji. Ostatnia część DDwK zaplanowana został bowiem jako swobodny czas spędzony przy muzyce i wspólnym stole.

Nagroda Teodory

Podczas DDwK oficjalnie zainaugurowana zostanie Pomorska Nagroda dla Liderek i Liderów Kultury.

– Wyróżnienie powstało z inicjatywy samorządu województwa pomorskiego, by honorować pracę osób, które inspirują i wprowadzają pozytywne zmiany w swoim otoczeniu. Patronką nagrody została Teodora Gulgowska, legendarna kaszubska działaczka kulturalna i współzałożycielka skansenu we Wdzydzach – informuje Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Laureatki lub laureatów Nagrody Teodory za rok 2024 poznamy podczas kolejnego DDwK, który zostanie zorganizowany w 2025 r.

Udział w DDwK jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji. Szczegółowe informacje, w tym program wydarzenia, dostępne są na stronie internetowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury.