Samodzielny bieg lub spacer z mapą po przygodę. 15. Harpuś w parku Reagana